Курс за монтажник на фотоволтаични инсталации

Центърът за професионално обучение към “3К” АД организира курс за монтажници на фотоволтаични инсталации. Записване до 15.10.2018г. Продължителност на курса до 16.11.2018 г. Курсът се състои от теоретична и практическа част. Теоретичната част се осъществява изцяло дистанционно. Курсът ще завърши с практическо обучение и полагане на тест в учебната база на “3К” АД в гр. Варна (Център…

Цената на соларните инсталации е намаляла с 5 до 11% през 2017 година

Тазгодишният доклад на Berkeley Lab’s Tracking the Sun сочи, че цената на соларните инсталации за домове е спаднала с 6% до $ 3.50 / W, за малкият бизнес спаднала с 11% до $ 2.90 / W, а за големия бизнес е спаднала с 5% до $ 2.20 / W през 2017 г. Тези средни стойности…

255 kW соларна система с 864 модула ще захранва моста „Йоресунд“, свързващ Дания и Швеция

Проектантите SolarFuture и Solarpark DK проектираха соларна система с капацитет 255 KW, състояща се от 864 Q.PEAK BLK-G4.1 фотоволтаични панели на Q CELLS. Фотоволтаичната електроцентрала ще допринесе значително за захранването на електрическите системи на моста и ще намали драстично разходите за електроенергия. Произведеното електричество ще бъде еквивалентно на захранването на 45 домакинства с чиста енергия,…

Повече от 1000 GW вятърна и соларна мощност инсталирана в цял свят

По данни на Bloomberg New Energy Finance (BNEF) към 30 юни 2018 г. са монтирани 1.013 GW мощност от ветрогенератори и фотоволтаици. Общата им стойност е балансирана между вятъра (54%) и слънчевата енергия (46%). Общият инсталиран капацитет на вятърната и слънчевата енергия е нараснал 65 пъти от 2000 г. насам и повече от четири пъти…

Страните от ЕС дадоха зелена светлина на целта за възобновяема енергия от 32% до 2030 г.

Посланиците на ЕС одобриха временното споразумение, което означава, че Съветът е одобрил споразумението. Съгласно новата директива за възобновяемите енергийни източници, 32% от крайното потребление на енергия в Европа ще трябва да дойде от възобновяеми енергийни източници до 2030 г. Страните от ЕС трябва да осигурят поне пет години видимост на публичната подкрепа за възобновяемите енергийни…

Нови изкупни цени за енергия от ФтЕЦ

Преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от ФтЕЦ с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, са както следва: ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kW, монтирани на покриви…