Слънцето търси потребители!

Генерирайте слънчевата светлина в електрическа енергия, за дома или офиса.

Чисто електричество!

Възобновяемите енергийни източници са както високо ефективни, така и рентабилни.

Намалете сметките си за електричество!

Хибридните системи са идеалното решение за всяко домакинство.

Електричеството там където Ви е нужно!

Дори и на най-отдалечените места, без връзка с мрежата.

Електромобилите

Първа стъпка към по-чисти градска среда!

Защо да изберем соларната енергия?

Какво Ви е необходимо за да генерирате електроенергия от слънцето?

Слънчевата светлина е общодостъпна и това я прави най-устойчивият източник на електроенергия. Добивът на елетричество чрез фотоволтаици става все по-достъпен способ за намаляване на сметките за електричество на домакинства, офиси и административни сгради.

Център за професионално обучение към 3К АД

Център за професионално обучение, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение, който е ориентиран към подготовката на кадри в областта на електротехниката и възобновяемите енергийни източници. Провеждане на курсове по електробезопасност, 21 различни професии и 29 специалности.

Топла вода директно от слънцето с ThermoSol

Постигане на по-висока енергийна ефективност в битовите сгради и 70% икономия от разходите за електроенергията, използвана за затопляне на вода.

Нашите партньори

Най-надеждните и утвърдени имена в сферата на соларната енергетика

“Бих заложил всичките си пари на слънчевата енергия и слънцето. Какъв изумителен източник на енергия! Надявам се, че няма да чакаме петролът и въглищата да се изчерпят, преди да се заемем с това. “

Томас Едисън, 1931