Покана за семинар „Решения за ефективно и интелигентно обществено осветление“

Уважаеми колеги и клиенти, Асоциацията на Българските Чарноморски общини и „3К“ АД организират съвместен семинар, посветен на възможностите за интелигентно осветление на градската среда. Участие в семинара ще вземат представители на френската компания SOGEXI, която има 30-годишен опит в производството на продукти в областта на уличното и общественото осветление. Семинарът ще се проведе на 25.062014…

Държавен изпит по практика за професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници“

06/06/2014 г. Професионална гимназия по електортехника, гр. Варна и „3К“ АД организираха на 06 юни 2014 г. провеждането на държавен изпит по практика за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация за професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници“. Благодарение на съвместните усилия на преподаватели, експерти и ученици всички издържаха…

3К АД представи дейността си пред представители на европейски общини

05/06/2014 3К АД взе участие чрез презентация в международна среща в периода 03.06.-05.06.2014г. Форумът се организира в рамките на Проект EUniverCities –„Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви градски икономики и общества“, който се финансира по програма URBACT II.

Система за енергоспестяващо и интелигентно обществено осветление

„3К“ АД вече е официален представител за територията на България на френската компания SOGEXI. Компанията предлага високоефективна система за енергоспестяващо и интелигентно управление на общественото осветление. Спестяването на електричество и намаляването на оперативните разходи са приоритетни цели за обществените власти. –          Уличното осветление съставлява над 40% от разходите за електричество в градовете; –          Средните разходи…

Обучения за квалификационна група по електробезопасност

Уважаеми колеги и клиенти, ЦПО към „3К“ АД разшири обхвата на лицензията си и вече провежда обучения по електробезопасност до и над 1000V за придобиване или потвърждаване на квалификационна група. В края на 2013 г. и в началото на 2014 г. настъпиха промени в Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение…

Дни на инелигентната енергия, гр. Варна, 16-17.05.2014 г.

„3К“ АД участва във второто издание на конференция „Дни на интелигентната енергия“, организирана от Община Варна, в партньорство с Асоциацията на Българските Черноморски Общини, Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията и Черноморски Енергиен Клъстер. Инж. д-р Георги Георгиев представи на вниманието на присъстващите презентация на тема: „Иновативни технически решения в съвременната енергетика на регионите“.