Автономно фотоволтаично захранване на кемпер

В продължение на няколко дни благодарение на съвместната дейност на служителите в „3К“ АД за първи път инсталирахме оборудване на кемпер с автономно фотоволтаично захранване. Това иновативно решение на проблемите с електрозахранването на път осигурява необходимото количество енергия за работа на стандартните консуматори в кемпера – телевизия, осветление и други.

Участие в проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление на Черноморските общини“

„3К“ АД активно участва в реализацията на проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление на Черноморските общини“. Проектът предлага иновативен подход за намаляване консумацията на енергия за улично осветление. Проектът в своята същност е демонстрационен, ще бъде изградено високотехнологично улично фотоволтаично осветление на крайбрежната алея «Дамба» в гр. Балчик. Алеята е…

Иновативно решение за поливане на земеделски площи, реализирано в с. Тънково, област Бургас

На 3.06.2013 г. реализирахме проект за доставка и монтаж на две помпени системи с фотоволтаично захранване в с. Тънково, местност Корията, община Бургас. Системите са центробежни потопяеми PS4000 и са предназначени за два сондажа с различна дълбочина. След едномесечен тестови период получихме от възложителя „Бургасцвет-90-Танев“ ЕООД референция за извършенитe дейности. Бе потвърдено, че помпените системи…

Практическо обучение на ученици от Професионална гимназия по електотехника – Варна

От 1.07.2013 г. до 12.07.2013 г. фирма „3К“ АД проведе успешно практическо обучение на дванадесет единадесетокласници от Професионална гимназия по електротехника – Варна. В продължение на 12 дни учениците се запознаха отблизо с продуктите и услугите, предлагани от фирмата. Беше проведено въвеждащо обучение в областта на монтажа на фотоволтаични инсталации, по време на което учениците…

“3K” АД представи соларни иновативни решения на Изложението за Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

По време на Междунородния форум за енергийна ефективност и възобновяема енергия, който се проведе в периода между 29 и 31 май в ИЕЦ, София, “3К” АД представи соларни помпени системи на Lorentz, Германия. “Немската компания предлага потопяеми и непотопяеми помпени системи тип PS, които са проектирани за работа в сурови условия, направени са от висококачествени…

Радио Варна: Варненската компания „3К” АД работи успешно в областта на енергетиката, водните технологии и комуникациите

Варненската компания „3K” АД работи успешно в областта на енергетиката, водните технологии и комуникациите. Основна цел на компанията е да разработва иновативни решения за децентрализирани системи. Тази година инженерите от „3K” АД са построили и един от най-големите фотоволтаични паркове със слънцеследящи системи в района на Симеоновград. Тяхна е и разработката на продукт, който може…