Слънчев фестивал на Морска гара – Варна

От 22 до 24 август от 10 до 19.00 часа на Морска гара – Варна, по време на акостирането на кораба на Грийнпийс Rainbow Warrior, с участието на „3К“ АД ще се проведе Слънчев фестивал, който ще представя по атрактивен начин предимствата на възобновяемите енергийни източници. Повече информация за мероприятието можете да научите от тук.

„3К“ АД – част от проект „MOBISEC – мобилни инициативи за устойчиви европейски общности“

„3К“ АД е подизпълнител по част от дейностите на проект „MOBISEC – мобилни инициативи за устойчиви европейски общности“, който се осъществява във Варна. Основната идея на проекта е насърчаване на екологичния транспорт и осигуряване на подходяща инфраструктура и безопасност на движението. Проектът е съфинансиран от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ (DG MOVE) на Европейската комисия…

Съвместни дейности на „3К“ АД и „Грийнпийс“ – България за популяризирането на ВЕИ

В края на месец август 2014 г. „3К“ АД ще участва активно в мероприятията на организацията „Грийнпийс“ във връзка с популяризирането на изпозването на ВЕИ с цел опазване на околната среда. Очаквайте подробна програма относно преедвидените съвместни инициативи, а междувременно можете да се запознаете с доклада на „Грийнпийс“ – България „Вода за живот или вода…

ОБСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ – нова услуга от „3К“ АД

Намаляването на разходите за електрическа енергия е от първостепенно значение за всяко домакинство, индустриално предприятие или обществено заведение (хотели, здравни заведения, училища, детски градини и др.). Ние от „3К“ АД сме готови да Ви помогнем за минимизиране на енергийните разходи, предоставяйки Ви нашия нов вид услуга – анализиране на параметрите на електрическата консумация, характерни за…

Представяне на компанията SOGEXI, производител на компоненти за интелигентно улично осветление, във Варна

В периода 24-26 юни по покана на „3К“ АД във Варна гостува г-н Стефан Клевенот, регионален мениджър за Източна Европа на компанията SOGEXI. През първия ден от посещението му се проведе обучение на екипа на „3К“ АД относно предлаганите от SOGEXI продукти, а на следващия ден организирахме семинар „Решения за ефективно и интелигентно обществено осветление“,…

Представяне дейността на „3К“ АД пред Община Варна

На 18.06.2014 г. „3К“ АД представи дейността си пред Временната комисия към Общински съвет гр. Варна „Опазване и възпроизводство на околната среда““. Бяха отправени конкретни предложения относно стимулирането на индивидуалния градски електротранспорт и енергийно ефективното улично и обществено осветление. От страна на комисията бе получено положително становище за развитие на посочените теми.