Повече от 1000 GW вятърна и соларна мощност инсталирана в цял свят

По данни на Bloomberg New Energy Finance (BNEF) към 30 юни 2018 г. са монтирани 1.013 GW мощност от ветрогенератори и фотоволтаици. Общата им стойност е балансирана между вятъра (54%) и слънчевата енергия (46%). Общият инсталиран капацитет на вятърната и слънчевата енергия е нараснал 65 пъти от 2000 г. насам и повече от четири пъти…

Страните от ЕС дадоха зелена светлина на целта за възобновяема енергия от 32% до 2030 г.

Посланиците на ЕС одобриха временното споразумение, което означава, че Съветът е одобрил споразумението. Съгласно новата директива за възобновяемите енергийни източници, 32% от крайното потребление на енергия в Европа ще трябва да дойде от възобновяеми енергийни източници до 2030 г. Страните от ЕС трябва да осигурят поне пет години видимост на публичната подкрепа за възобновяемите енергийни…

Нови изкупни цени за енергия от ФтЕЦ

Преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от ФтЕЦ с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, са както следва: ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kW, монтирани на покриви…

Първата виртуална електроцентрала в Лондон ще управлява “битова” слънчева енергия

Най-големият град на Великобритания скоро ще се сдобие с първата си “виртуална електроцентрала”. Тя ще използва електричество от домакински слънчеви панели и батерии. “Британски енергийни мрежи” (UKPN) обяви, че новата електроцентрала която ще бъде разположена в лондонския квартал Барнет. 40 жилища в квартала, които вече имат слънчеви панели, ще бъдат свързани в рмежа и оборудвани…

Среща с фонд за развитие на Великополски регион

Втори ден от проекта „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“. Посещение на фотоволтаична централа и среща с фонд за развитие на Великополски регион.

Първи ден от проекта „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“

Премина предиобедната сесия в първия ден от проекта „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, която се състоя от обучителни презентации, дискусии и B2B срещи с фирмите членовете на Полския клъстер. Инж. Колю Орешков представи презентация на тема „Енергийни решения с нулеви емисии“.