Соларни инвертори

Каква е ролята на инвертора в процеса на генериране на електричество от слънцето? Соларните инвертори или иначе казано фотоволтаичните инвертори са устройства, които преобразуват постоянния ток, който се генерира от фотоволтаичния панел, в променлив ток. Променливият ток може да бъде отдаден в електропреносната мрежа или да бъде използван от локална автономна електрическа инсталация. Инверторът е…

ИНТЕРЕСНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СОЛАРНАТА ЕНЕРГЕТИКА И СЛЪНЧЕВИТЕ ПАНЕЛИ

За ефекта от използването на слънчеви панели и какво ново има в процеса на акумулиране на слънчевата енергия. Слънчевата енергия е неизчерпаем източник на гориво, който не замърсява околната среда и на практика не причинява никакви вреди. Световните енергийни нужди за една година могат да бъдат удовлетворени безпроблемно в рамките на един час, ако бе…

соларни панели

Полезни съвети при избор на соларни панели

Цената на соларните панели, както вече може би сте се информирали, варира в широки граници. В процеса на избор на най-добрата марка соларни панели, които да използвате при разработването на Вашата фотоволтаична централа, съществуват редица фактори, на които трябва да обърнете внимание. Не бързайте да се фокусирате единствено върху цената и тя да е основополагащ…

Фотоволтаични панели

Фотоволтаични панели

Фотоволтаичните панели или модули преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Те са изработени от индивидуални соларни клетки, които генерират енергия, когато са изложени на слънчева светлина. Този фотоволтаичен процес се базира на един специален материал, който присъства в почти всички соларни клетки: полупроводниковият елемент силиций, който притежава естествени електрически свойства. Силицият е най-често срещаният елемент в…

Консултиране при кандидатстване по Европейски програми

От 19 април 2021, започна кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г Минималният размер на помощта за един кандидат е 29 337 лв., а максималният – до 2 933 700 лв. Мярката е предвидена да подпомага инвестиции…

Хибридна система на IBC SOLAR снабдява със соларна енергия Майорка

Основен партньор на IBC SOLAR инсталира независимо електроснабдяване за два имота Бад Щафелщайн/Германия, 14-ти октомври 2013 г. – IBC SOLAR AG, една от световните водещи компании за фотоволтаични системи с огромен опит в автономните инсталации. На туристическия остров Майорка, основният партньор на компанията Swiptec GmbH инсталира две хибридни системи с фотоволтаици, генериращи по 28,8 kWp…