Иновативно решение от SMA – Smart Home и инвертор Sunny Boy Smart Energy

Компания SMA потвърждава позицията си на технологичен лидер и през тази година въвежда на пазара едно цялостно решение за интелигентно управление на енергийните потоци в домакинството и повишаване на собствената консумация на енергия, произведена от ФВ система. Благодарение на това концепцията SMA Smart Home и новият инвертор с вградена батерия Sunny Boy Smart Energy тази…

Интервю на инж. Колю Орешков – основател на „3К“ АД в брой 6/2013 на ЕНЕРГИЯ – списание за оборудване, технологии и инженеринг

Въвеждаме все по-гъвкави и устойчиви соларни системи Разговор с инж. Колю Орешков, Инженер във фирма 3K Бихте ли представили новостите около дейността на фирма 3К? Основната дейност на фирмата се развива в няколко основни направления – проектиране, изграждане и поддръжка на фотоволтаични централи, автономни соларни системи за производство на екологична енергия; пречиствателни станции; изграждане на…

Интервю на инж. Колю Орешков за списание „Здравословен и безопасен труд“, м. юли 2012 г.,

1. Първо ще Ви помоля да изложите същността на фотоволтаичната енергия – върху какво се базира този изключително перспективен метод? Направете една съпоставка между тенденциите в света и реалностите в България. Може ли да се говори за „бум” на фотоволтаичните централи у нас, или отново силно и по български се преувеличава реалното им присъствие в енергийния сектор?…

Информация за генерираната електрическа енергия от мониторинговите ФЕЦ на „3К“ АД за месец септември, 2013 г.

Представяме на Вашето внимание информация относно генерираната електрическа енергия от фотоволтаичните централи, които са под мониторинга на „3К“ АД. За месец септември 2013 г. общото количество произведена енергия от над 50 броя фотоволтаични инсталации на територията на цялата страна е 929.53 MWh. Чрез използването на слънчева енергия и трансформирането й в електрическа през месец септември…

Автономно фотоволтаично захранване на кемпер

Представяме на Вашето внимание информация относно генерираната електрическа енергия от фотоволтаичните централи, които са под мониторинга на „3К“ АД. За месец август 2013 г. общото количество произведена енергия от над 50 броя фотоволтаични инсталации на територията на цялата страна е 1131.24 MWh. Чрез използването на слънчева енергия и трансформирането й в електрическа през месец август…

Участие в проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление на Черноморските общини“

„3К“ АД активно участва в реализацията на проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление на Черноморските общини“. Проектът предлага иновативен подход за намаляване консумацията на енергия за улично осветление. Проектът в своята същност е демонстрационен, ще бъде изградено високотехнологично улично фотоволтаично осветление на крайбрежната алея «Дамба» в гр. Балчик. Алеята е…