До края на 2017г. ЕБВР ще финансира инсталирането на над 1 GW соларна мощност


Solar-Modules

През 2017 г. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще финансира инсталирането на над 1 GW мощност от възобновяеми енергийни източници. През октомври ЕБВР завършва два важни проекта за финансиране на най-големия соларен проект в Африка и за най-голямата вятърна ферма в Сърбия. От организацията съобщават също, че инвестиции във ВЕИ тази година ще бъдат вложени и във важни проекти в Монголия, Гърция и Турция, страни с богати находища на изкопаеми горива и в повечето случаи с енергийни системи, ползващи черни и лигнитни въглища. Към днешна дата ЕБВР е инвестирала повече от 4 милиарда евро (4,7 милиарда долара) директно в областта на възобновяемите енергийни източници, подкрепяйки проекти в над 20 страни и финансирайки инсталирането на повече от 6,5 GW мощност.

Съгласно бюджетът си от 500 млн. долара за възобновяема енергия в Египет, ЕБВР финансира 16 нови слънчеви електроцентрали, което я прави най-големият инвеститор в областта на възобновяемите енергийни източници в Египет. 16-те нови централи, разположени на слънчева площадка близо до село Бенбан (Benban), ще имат 750 MW соларна мощност. След като бъде завършен, този соларен обект ще бъде най-голямата соларна инсталация в Африка с планиран общ капацитет от 1,8 GW.