Страните от ЕС дадоха зелена светлина на целта за възобновяема енергия от 32% до 2030 г.


IMG_4994

Посланиците на ЕС одобриха временното споразумение, което означава, че Съветът е одобрил споразумението.
Съгласно новата директива за възобновяемите енергийни източници, 32% от крайното потребление на енергия в Европа ще трябва да дойде от възобновяеми енергийни източници до 2030 г.
Страните от ЕС трябва да осигурят поне пет години видимост на публичната подкрепа за възобновяемите енергийни източници, включително времето, обемите и бюджета за бъдещи търгове.
Сделката включва и клауза за защита на инвестициите, която предотвратява ретроактивните промени в политиката на съществуващите проекти за възобновяеми енергийни източници.
Процедурите за нови и повторно инсталирани инсталации трябва да бъдат опростени с по-кратки срокове, за да се позволи по-бързото внедряване на вятърна енергия.
Също така, европейските държави ще трябва да се справят с всички административни бариери пред развитието на корпоративни споразумения за закупуване на енергия от възобновяеми източници.