3К участва в VI-та Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии


snimka

инж. Колю Орешков представя презентация на тема „Устойчиви енергийни решения“

Националната студентска научна конференция е ежегодно събитие, организирано от Физико-технологичен факултет и Студентски съвет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Мероприятието осигурява поле за изява на млади учени, студенти и докторанти от висшите училища в страната и БАН, които работят или се обучават в областта на физиката, инженерните технологии, методиката на обучение и много други. Представени бяха презентации на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, възобновяемите енергийни източници, електрониката и комуникациите, фотониката и лазерните технологии, полимерните материали, компютърните професии и други. Като част от тези фирми, ние от 3К с удоволствие приехме покана и се включихме във форума с надеждата, че ще допринесем за избора на младите инженери и физици за бъдещите им професионални реализации.