Успешен преход към възобновяеми източници в транспортния сектор

Успешен преход към възобновяеми източници в транспортния сектор Проучване показва високото приемане и търсене на соларно задвижвани електромобили. Засилване на тясната връзка между възобновяемите енергийни източници и електронната мобилност. Ясен политически сигнал и прогресивен последователен подход от страна на промишлеността и обществеността. Включване на ел.мобилност в гъвкава система за възобновяема енергия;