Информация за генерираната електрическа енергия от мониторинговите ФЕЦ на “3К” АД за месец август, 2013 г.

Представяме на Вашето внимание информация относно генерираната електрическа енергия от фотоволтаичните централи, които са под мониторинга на “3К” АД. За месец август 2013 г. общото количество произведена енергия от над 50 броя фотоволтаични инсталации на територията на цялата страна е 1131.24 MWh. Чрез използването на слънчева енергия и трансформирането й в електрическа през месец август…

Автономно фотоволтаично захранване на кемпер

В продължение на няколко дни благодарение на съвместната дейност на служителите в “3К” АД за първи път инсталирахме оборудване на кемпер с автономно фотоволтаично захранване. Това иновативно решение на проблемите с електрозахранването на път осигурява необходимото количество енергия за работа на стандартните консуматори в кемпера – телевизия, осветление и други.

Участие в проект “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление на Черноморските общини”

“3К” АД активно участва в реализацията на проект “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление на Черноморските общини”. Проектът предлага иновативен подход за намаляване консумацията на енергия за улично осветление. Проектът в своята същност е демонстрационен, ще бъде изградено високотехнологично улично фотоволтаично осветление на крайбрежната алея «Дамба» в гр. Балчик. Алеята е…

Иновативно решение за поливане на земеделски площи, реализирано в с. Тънково, област Бургас

На 3.06.2013 г. реализирахме проект за доставка и монтаж на две помпени системи с фотоволтаично захранване в с. Тънково, местност Корията, община Бургас. Системите са центробежни потопяеми PS4000 и са предназначени за два сондажа с различна дълбочина. След едномесечен тестови период получихме от възложителя “Бургасцвет-90-Танев” ЕООД референция за извършенитe дейности. Бе потвърдено, че помпените системи…

Практическо обучение на ученици от Професионална гимназия по електотехника – Варна

От 1.07.2013 г. до 12.07.2013 г. фирма “3К” АД проведе успешно практическо обучение на дванадесет единадесетокласници от Професионална гимназия по електротехника – Варна. В продължение на 12 дни учениците се запознаха отблизо с продуктите и услугите, предлагани от фирмата. Беше проведено въвеждащо обучение в областта на монтажа на фотоволтаични инсталации, по време на което учениците…

“3K” АД представи соларни иновативни решения на Изложението за Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

По време на Междунородния форум за енергийна ефективност и възобновяема енергия, който се проведе в периода между 29 и 31 май в ИЕЦ, София, “3К” АД представи соларни помпени системи на Lorentz, Германия. “Немската компания предлага потопяеми и непотопяеми помпени системи тип PS, които са проектирани за работа в сурови условия, направени са от висококачествени…