Всяка енергийна система, която има два източника на електроенергия се нарича хибридна. Какви са предимствата на хибридната соларна система?

Хибридните фотоволтаични системи Ви дават възможност сами да решавате и контролирате как и колко ел. енергия да произвеждат, къде да я съхранявате и как и кога да я използвате.

  • Гъвкавост при управление на произведената електроенергия
  • Постоянен достъп до електроенергия
  • Висока енергийна ефективност

Хибридните соларни системи са подходящо решение както за домакинства, така и за  предприятия. Инсталирането на хибридна енергийна система с фотоволтаици дава възможност на собствениците да придобият независимост от електроразпределителните дружества.


Какво съдържат хибридните соларни системи?

  • Фотоволтаични панели
  • Соларен контролер
  • Акумулаторен блок
  • Соларен инвертор
  • Система за мониторинг и контрол
  • Втори източник на ел. енергия

Фотоволтаични панели

Слънчевите модули преобразуват светлината в електроенергия. Те имат изключително дълъг живот и са предпочитан възобновяем енергиен източник.  

Соларен контролер

Соларните чарджъри имат за задача да контролират напрежението от фотоволтаиците към акумулаторите, като поддържат  правилни работни условия. 

Акумулаторен блок

Акумулаторите в хибридната система могат да съхраняват излишъкът от енергия и по този начин успешно да заместят UPS на места с необходимост от постоянно захранване.

Соларен хибриден инвертор

Фотоволтаиците генерират постоянен ток, а соларният инвертор го преобразува в променлив, съвместим с масовите електроуреди.

Система за мониторинг и контрол

Този елемент не е задължителен за всяка хибридна система, но наличието на такъв тип устройство дава възможност да се следи, отчита и контролира произведената електроенергия

Втори източник на ел. енергия

Ветрогенератор, дизелов агрегат или електрическата мрежа, всеки един от тези източници би могъл да бъда част от фотоволтаична хибридна система.


Какво представлява хибридната соларна система?

Соларните хибридни системи за производство на ток са инсталации, които комбинират генерираната от фотоволтаиците електроенергия с такава от друг източник. 

Такива системи могат да комбинират соларни модули с дизелов агрегат, ветрогенератор, електрическата мрежи и др. 

Соларните инсталации от хибриден тип, комбинират възможностите на  Автономните системи и Мрежовите системи. Както показва тяхното наименование хибридните фотоволтаични системи вземат най-доброто от другите два типа. 

Хибридната фотоволтаична енергийна система е решение за еднофамилни къщи, малки и средни предприятия, офис сгради като по този начин собствениците придобиват независимост от електропреносната мрежа и значително намаляват разходите си за електроенергия.

Вторият източник на електроенергия в една соларна хибридна система, може да бъде и електроснабдителната мрежа. Спецификата на оборудването създадено специално за такъв тип системи, позволява използването на мрежата като втори източник на енергия, като процесът на работа е изцяло автоматизиран и за превключването между отделните енерго-източници не е необходима човешка намеса. При хибридните соларни системи основен източник е фотоволтаичният генератор, който освен за моментно захранване на консуматорите, се грижи и за зареждане на акумулаторите. При недостатъчна генерация на ток от соларните панели, се взима електроенергия от акумулаторния блок, ако той е с недостатъчен или изчерпан капацитет се включва вторият енергиен източник. 

Хибридните системи успешно заменят UPS системите на места, където се изисква постоянно захранване без прекъсване. Соларните хибридни инсталации са изключително гъвкави по отношение на консумацията на електроенергия. При интегриране на система за мониторинг и комуникация, хибридната инсталация става изключително функционална, като дава възможност, както за дистанционно следене на енергийните потоци и добива на електроенергия от слънцето, така и за настройки на инверторно преобразувателния блок. Специално оборудване дава възможност да се следи да се наблюдава и регулира нивото на разряд на акумулаторите, като по този начин може да се удължи техният живот. 

Оборудването за хибридни соларни системи дава възможност за много и различни настройки. Използването само  на определена част от акумулаторния капацитет, дава възможност за складиране на резервна енергия, в случай на на спиране на централното захранване. Хибридните инвертори могат да комбинират енергията от акумулаторният блок и електоснабдителната мрежа, но също така могат да работят и изцяло автономно. 


Ако желаете оферта съобразена с Вашите изисквания и енергийни нужди, не се колебайте да се свържете с нас.