Първи ден от проекта „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“


1

Премина предиобедната сесия в първия ден от проекта "Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения", която се състоя от обучителни презентации, дискусии и B2B срещи с фирмите членовете на Полския клъстер.

Инж. Колю Орешков представи презентация на тема "Енергийни решения с нулеви емисии".