Посещение на ученици от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ Горна Оряховица


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ученици от XI клас при ПГЕЕ „Михайло Василиевич Ломоносов“ гр.Горна Оряховица посетиха енергийно независимия офис на 3К АД в гр.Варна и фотоволтаичната централа в Екоцентър Румика, с.Маломирово по проект „Усвояване на европейския опит в подкрепа на младите хора – шанс за успешна професионална реализация” по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „ПОО“, номер: №2017-1-BG01-KA102-035941. Нашите млади и ученолюбиви гости се запознаха с устройството и предназначението на соларните системи. Чрез посещението им в 3К АД и Екоцентър Румика те успешно завършиха обучението си на тема “Соларната енергетика като основа на интелигентните енергийни мрежи” и получиха сертификати от Центъра за професионално обучение към 3К АД.
Пожелаваме им много успехи и успешно завършване на учебната година.