Соларни системи, подмярка 4.2 по ПРСР 2014 – 2020


EE2

 

 

Соларни системи, финансирани чрез подмярка 4.2 по Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020

 

 

     Приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 наближава. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ в земеделието е основен акцент на подмярка 4.2 по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Очаква се приемането на проектни предложения по мярката да стартира през месец март 2017 г. 3К АД предлага изграждане и проектиране на ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО за покриване на собствени нужди. Тези системи са подходящи за захранване на различни производствени и преработвателни процеси, както и дават възможност за създаване на по-добри условия на съхранение на продукцията. Такива системи намаляват драстично разходите за електроенергия в различните производствени цикли в земеделието. Използването на ВЕИ в земеделските стопанства с цел повишаване на енергийната им ефективност се стимулира от ПРСР 2014-2020 чрез акумулиране на повече точки при оценяването на проектните предложения. Подходящи за финансиране чрез подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти“ са и ВОДНИТЕ ПОМПИ ЗА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ СЪС СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ, предлагани от 3К АД. Те се използват за водоснабдяване и поливане на земеделски площи, но могат успешно да бъдат прилагани и в овощни градини, оранжерии, насаждения с различни видове плодове и зеленчуци, както и за водоснабдяване и водопой в животновъдния сектор, без никакви експлоатационни разходи. Системата може да бъде монтирана много близо до източника на вода, непосредствено до сондажа или дори да плава в напоителните канали.

    За повече информация и изготвяне на индивидуални оферти за изграждане на фотоволтаични и помпени системи за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти“, свържете се с нас:
Телефони: 052/375011 ; 0879829114 ;
Е-mail:office@3k-solar.bg
Или чрез формата ни за контакт.

    Подходящи за водоснабдяване и поливане на земеделски площи, ВОДНИТЕ ПОМПИ ЗА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ СЪС СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ, предлагани от 3К АД, могат успешно да бъдат използвани в овощни градини, оранжерии, насаждения с различни видове плодове и зеленчуци, както и за водоснабдяване и водопой в животновъдния сектор, без никакви експлоатационни разходи. Системата може да бъде монтирана много близо до източника на вода, непосредствено до сондажа или дори да плава в напоителните канали.
    Повече информация за предлаганите Соларни помпи може да намерите тук или на телефони: 052/375011 ; 0879829114, или на е-mail: office@3k-solar.bg