Прилагане на Напоителните системи и ВЕИ, подмярка 4.1 по Програмата за развитие на селските райони


подмярка 4.1  напоителни системи мярка 4.1

Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 наближава. НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И ПРИЛАГАНЕТО НА ВИЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ в земеделието са основен аспект на подмярка 4.1 по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Очаква се приемането на проектни предложения по мярката да стартира през октомври месец 2016.

Подходящи за водоснабдяване и поливане на земеделски площи, ВОДНИТЕ ПОМПИ ЗА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ СЪС СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ, предлагани от 3К АД, могат успешно да бъдат използвани в овощни градини, оранжерии, насаждения с различни видове плодове и зеленчуци, както и за водоснабдяване и водопой в животновъдния сектор, без никакви експлоатационни разходи. Системата може да бъде монтирана много близо до източника на вода, непосредствено до сондажа или дори да плава в напоителните канали.

Повече информация за предлаганите Соларни помпи може да намерите тук или на телефони:

052/375011 ; 0887/44-83-82, или на е-mail: office@3k-solar.bg.

Също така 3К АД предлага изграждане и проектиране на ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, подходящи за захранване на различни производствени и преработвателни процеси, както и даващи възможност за по-добри условия на съхранение. Такива системи намаляват драстично разходите за електроенергия в различните производствени цикли в земеделието. Използването на ВЕИ в земеделските стопанства с цел повишаване на енергийната им ефективност се стимулира от ПРСР 2014-2020 чрез добавяне на повече точки при оценката на проектните предложения.

За повече информация и изготвяне на индивидуални оферти за изграждане на помпени и фотоволтаични системи за кандидатстване по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, свържете се с нас:

Телефони: 052/375011 ; 0887/44-83-82 ;

Е-mail: office@3k-solar.bg

Или чрез формата ни за контакт.