Дистанционен курс по професията “Монтаж на фотоволтаични съоръжения и инсталации”


Монтаж на фотоволтаични съоръжения

На 29 август 2016 г. в ЦПО към 3К АД стартира курс за професионално обучение по част от професията „Монтьор на фотоволтаични инсталации и съоръжения“. След приключване на курса завършилите успешно курса получават Удостоверение за професионална квалификация, валидно на територията на Европейския съюз.

Курсът включва дистанционно обучение по теория и практическо обучение на място в учебната база на 3К АД в рамките на 3 работни дни от 08 до 10 септември 2016 г.

 Заявки за участие в курса изпращайте на:
e-mail: office@3k-solar.bg
телефони: 052375011; 0887448382
или заповядайте в в Центъра за енергийни решения – гр. Варна