Все повече хора се интересуват как биха могли да включат фотоволтаични системи за дома в съществуващата си енергийна инсталация. Соларните генератори за производство на електричество могат да намалят и дори да занулят сметките Ви за ток за битови нужди.


Какви са възможностите на соларните системи за битови нужди?

 • Фотоволтаичните системи за дома, могат да захранят частично или цялостно къщи, вили,бунгала и др. 
 • При правилно проектиране, соларните системи за бита могат да бъдат разширени при необходимост. 
 • Различното соларно оборудване, дава възможност на фотоволтаичната инсталация да има различна функционалност, вид и приложение.
 • Соларните системи за дома могат да се използват за собствена консумация, за затопляне на бойлер и дори за продажба на произведената електроенергия.
 • С инсталация на контролер Thermosol и само 4 броя фотоволтаични модули, може да се изгради система за нагряване на бойлер. 

Къде могат да бъдат инсталирани соларните системи за битови нужди?

Къщите, жилищните сгради, фасади, тераси и навеси са подходящи за монтиране на соларни панели за ток. Фотоволтаичните модули се монтират, както на наклонени покриви със стандартни или битумни керемиди, така и на сгради с плоски покриви с различно по вид покритие.

Какви са възможните видове соларни системи за дома?

Мрежова соларна система

Мрежовите соларни системи за дома могат да намалят сметките за ток на едно домакинство. Мрежова система с мощност от 3kW, 5kW или при по-голямо домакинство 8kW-10kW са достатъчни да покрият енергийните битови нужди.

Соларна система за топла вода

Потреблението на ток за загряване на бойлер е около 30% от консумираната електроенергия на едно домакинство. Системата Thermosol, може да спести около 70% от този разход на електричество.

Хибридна фотоволтаична система за дома

Хибридните системи имат много различни възможности и функции. Това са системи с два различни източника на електроенергия и акумулаторен блок. Те могат да Ви направят независими или да служат за UPS.

Автономна соларна система

Ако имате къща или вила без достъп до електропреносната мрежа, Ви е необходима автономна соларна система за дома.  Тези системи работят самостоятелно и са изключително подходящи за вилни зони или други отдалечени райони.

Какви функции могат да изпълняват соларните системи за дома?

Вашия покрив може да е личната Ви електроцентрала. Соларни системи с размери 3kWp, 4kWp, 5kWp, 6kWp  заемат между 20 и 40 кв. метра покривна площ и са идеални за битови нужди.  В зависимост от индивидуланите Ви нужди, тези системи могат да имат различна роля в енергийната система на дома.

Производство, продажба или собствена консумация

Ако сами произвеждате електричество от соларни панели, можете да го използвате по различни начини. Освен да го използвате за битовите си нужди, можете да го продавате изцяло или само тогава, когато имате излишък.

Соларно осветление

Фотоволтаичните панели могат да захранват градинско или фасадно осветление директно на 12V. По този начин осветлението Ви би могло да бъде изцяло автономно и независимо от мрежата. Особено подходящо решение за места където често спира електрозахранването.

Топла вода

Системата ThermoSol е предпочитано решение за алтернативно подгряване на топла вода. Без необходимост от смяна на бойлер, без разходи за поддръжка и възможност за работа и с мрежата, ThermoSol е идеален за всяко домакинство.

Напояване със соларни помпи

Освен за битово потребление на ток, фотосоларните модули могат да захранват помпи да добив на вода и напояване. Потопени във водоизточника или стоящи извън него, соларните помпи са изключително решение за отдалечени вили без водоснабдяване.

Примерни мощности за соларни системи за битови нужди

Мощността на фотоволтаичните системи за дома са основно съобразени с количеството консумирана електроенергия и разпределението на потреблението през денонощието. 

 • 1.5kW Инсталирана мощност е подходяща за малки домакинства или вили с до 2-ма човека. Соларна система от 1,5kW произвежда електричество достатъчно да покрие хладилник, до 10 енергоспестяващи лампи, телевизор, различни електроуреди, които не се ползват постоянно, по 1-но пускане на пералня и до 2 пускания на съдомиялна седмично.
 • 3kW Фотоволтаична система за дома е най-подходяща за 2-3 членно семейство. Тази система покрива хладилник, телевизор, осветление 10-20 лампи, пералня (3-5 изпирания на седмица), съдомиялна (до 5 пускания седмично), компютър и дори малък климатик.
 • 5kW Соларна панели за бита са напълно достатъчни за 4-5 членно домакинство. Подобна инсталация може да захрани хладилник, няколко телевизор, осветление с над 20 лампи, пералня (над 5 изпирания на седмица), съдомиялна (над 5 пускания седмично), сушилня (повече от 5 цикъла на седмица), компютри, голям климатик или няколко малки.различни електроуреди които не се използват постоянно и дори водна помпа. 

Често задавани въпроси за соларни системи за дома

Каква площ е необходима?

 • В зависимост от мястото за инсталиране и големината на фотоволтаичната система, площта може да варира. За соларни системи с мощност от 3kW до 6 kW монтирани на скатен покрив на къща или вила е необходима площ между 20 и 40 кв. метра.

Колко електроенергия произвежда една соларна система?

 • 3 kWp – около 3750 kWh / год.
 • 5 kWp – около 6250 kWh / год.

Колко е живота на една фотоволтаична система за битови нужди?

 • Експлоатационния живот на една соларна система надхвърля 25-30 години.

На каква цена се изкупува електричеството произведено от фотоволтаичните електроцентрали?

 • Преференциалната цена за изкупуване на електроенергия произведена от ФвЕЦ се определя от КЕВР и се актуализира всяка година. 

Колко струва една фотоволтаична система за бита?

 • Инвестицията във фотоволтаична система варира в зависимост от вида на системата, нейната функционалност и начин на ѝ на монтаж. 
 • Цената за изграждане на една мрежова система например, може да варира между 1400 лв и 2000 лв за kW/киловат.  

Има ли почва фотоволтаиката у нас?

 • България се намира в географски район, който е изключително благоприятен за инсталиране на фотоволтаични системи за производство на електроенергия от слънцето. 

Кои са най-често инсталираните соларни системи за битови нужди?

 • Мрежови соларни система – тези системи са предпочитани заради по-ниската си цена в сравнение с автономните и хибридните системи. Също така заради преференциалните цени за изкупуване на произведената енергия тези системи се превръщат инвестиционен инструмент.
 • Автономна система за битови нужди се инсталират на места, където няма достъп до електропреносната мрежа или изграждането на подобна инфраструктура е неоправдано скъпо.
 • Соларна система за топла вода – това е предпочитана инсталация за жилища в кооперации, както и на покриви с по-малка площ.

Колко време процедурата по озаконяване на мрежова фотоволтаична система за къща?

 • От 3 до 6 месеца
 • Повече подробности относно необходимите документи, както  и етапите по изграждане и пускане в експлоатация, може да намерите ТУК.

Каква информация относно обекта е необходима за проектиране на фотоволтаична система за битови нужди?

 • Какво приблизително количество електроенергия консумира Вашето домакинство в kWh, през различните месеци;
 • Къде се намира обекта;
 • Информация относно електроуреди с по-голям пусков ток , като хладилник или помпа;
 • Каквo е съществуващото захранване – монофазно или трифазно;
 • Площ и вид на мястото за монтаж на соларните панели.