Описание:

Обучението за професията „Икономист“ със специалност „Икономика и мениджмънт“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • решаването на задачи и казуси от областта на  мениджмънта;
  • изследване и дискутиране на примери от реалния икономически живот;
  • гъвкаво и адекватно действие в процеса на вземане на управленски решения;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във сферата на икононмиката и фирменото управлениеи като цяло във всеки вид съвременен бизнес като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, бизнес аналитици и др.