Описание:

Обучението за професията „Електромонтьор“ със специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • разчитане на конструктивно-технологична документация;
  • конструиране на всички ел. системи в автомобилостроенето;
  • диагностика и ремонт на ел. инсталации на автомобили и кари, двигатели с вътрешно горене;
  • работа с измервателни апарати и съоръжения;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят като специалисти по ремонта и поддръжката на автотранспортните средства и електрообзавеждането в тях, както и като специалисти по електротехника, като проектанти и консултанти за конструирането на електронни системи в автомобилите и електромобилите, както и като специалисти по компютърна диагностика, работа с най-модерните стендове за диагностика и поддръжка на автомобилите и възможност за самостоятелен бизнес.