Описание:

Обучението за професията „Електромонтьор“ със специалност „Електрически инсталации“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • изработване на електрически табла за електрически инсталации в жилищни и обществени сгради;
  • изработване на електрически инсталации в жилищни и обществени сгради;
  • извършване на присъединяване към електрическото захранване на електрически инсталации в жилищни и обществени сгради;
  • проектиране на електрически осветителни и силови инсталации;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във строителни фирми, фирми за изпълнение на ел. инсталации или в собствена фирма за изпълнение и поддръжка на ел. инсталации, както и в предприятия, в които се произвеждат, експлоатират и поддържат всички видове електрически машини и апарати.