Описание:

Обучението за професията „Екскурзовод“ със специалност „Екскурзоводско обслужване“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • осъществяване на ефективно екскурзоводско обслужване на туристите в местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечение в страната и в чужбина;
  • осъществяване на ефективна комуникация и делово общуване при обслужването на туристически групи;
  • ръководене и подпомагане провеждането на развлекателни туристически мероприятия, като същевременно се осигурява безопасност на туристите по време на туристическото им обслужване;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във турагенции, хотели, туристически комплекси, различни туристически обекти като музеи и национални забележителности, като гидове или екскурзоводи на свободна практика.