Описание:

Обучението за професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“ със специалност „Вътрешни ВиК мрежи“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • разчитане на различни архитектурни планове и детайли, подготовка на основата за изпълнение на монтажни работи;
  • монтаж на сградна водопроводна мрежа, поддръжка, ремонт и отстраняване на дефекти по водоснабдителната система;
  • измерване, пресмятане и приемане на водопроводна мрежа;
  • ремонт и подмяна на канализационни тръби, кранове, фасонни части и санитарна арматура;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във фирми, извършващи  подготвителни работи за ремонт на вътрешни водопроводни инсталации, водопроводчици (вътрешно снабдяване и канализация), монтьори на водопроводни тръби, работници по ВиК поддръжка на сгради и др.