Описание:

Обучението за професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“ със специалност „Външни ВиК мрежи“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • с разчитане на различни архитектурни планове и детайли, познаване на видовете уличните ВиК мрежи, правилното използване на инструментите, машините и инвентарните пособия при ВиК работи;
  • основни технологични правила и последователност на улични ВиК мрежи;
  • поддръжка, ремонт и отстраняване на дефекти по водоснабдителната система
  • ремонт и подмяна на канализационни тръби, кранове, фасонни части и др.;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във извършващи  подготвителни работи за ремонт на външни водопроводни инсталации, водопроводчици (външно водоснабдяване и канализация), водопроводчици в химическата промишленост, водопроводчици за кораб, монтьори на водопроводни тръби, работници за полагане на дренаж, работници за поддръжка на сгради.