Специалности


Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“

Специалност „Възобновяеми енергийни източници“, трета степен на професионална квалификация

Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“

Специалност „Възобновяеми енергийни източници”, втора степен на професионална квалификация
Специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”,втора степен на професионална квалификация.

Професия „Електромонтьор”
Специалност „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт”, втора степен на професионална квалификация;
Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансъорна техника”, втора степен на професионална -квалификация;
Специалност „Електрически инсталации”,  втора степен на професионална квалификация;
Специалност „Електродомакинска техника”,  втора степен на професионална квалификация;
Специалност ”Електрообзавеждане на транспортна техника” , втора степен на професионална квалификация
Специалност „Електроенергетика”, втора степен на професионална квалификация.

Професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”

Специалност „Вътрешни ВиК мрежи“, втора степен на професионална квалификация
Специалност „Външни ВиК мрежи“, втора степен на професионална квалификация

Професия „Пътен строител”
Специалност “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“,втора степен на професионална кралификация

Професия „Растениевъд”
Специалност „Полевъдство”, втора степен на професионална квалификация.

Професия „Техник-растениевъд”
Специалност “Зеленчукопроизводство”, трета степен на професионална квалификация
Специалност “Трайни насаждения”, трета степен на професионална квалификация

Професия “Фермер”
Специалност „Земеделец”, втора степен на професионална квалификация

Професия „Техник на селскостопанска техника”
Специалност “Механизация на селското стопанство”, трета степен на професионална квалификация

Професия „Озеленител”
Специалност „Парково строителство и озеленяване”, втора степен на професионална квалификация

Професия “Администратор в хотелиерството”
Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”, трета степен на професионална квалификация

Професия “Камериер”
Специалност “Хотелиерство”, първа степен на професионална квалификация

Професия „Екскурзовод”
Специалност “Екскурзоводско обслужване”, трета степен на професионална квалификация

Професия „Аниматор в туризма“
Специалност „Туристическа анимация“,  трета степен на професионална квалификация

Професия „Еколог“
Специалност “Екология и опазване на околната среда”, трета степен на професионална квалификация

Професия „Дизайнер” 
Специалност „Промишлен дизайн”,трета степен на професионална квалификация.

Професия „Оперативен счетоводител”
Специалност “Оперативно счетоводство”,трета степен на професионална квалификация.

Професия „Икономист”
Специалност „Икономика и мениджмънт”, трета степен на професионална квалификация.

Професия „Сътрудник социални дейности”

Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“, трета степен на професионална квалификация.

Професия „Помощник- възпитател”
Специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, трета степен на професионална квалификация.

Професия „Хотелиер”
Специалност „Организация на хотелиерството”,  трета степен на професионална квалификация.