Едни от основните проблеми на хората които имат или които живеят на лодки, е добивът и консумацията на електричество.


За какво се използват соларните системи за яхти и лодки?

Соларни фотоволтаични системи, с които можете да покриете комфортно всичките си нужди в открито море.

  • Подходящи за зареждане на бордовите акумулатори на лодки и ветроходни яхти
  • Подходящи за зареждане на батерии на лодки с извънбордови електрически или бензинови двигатели
  • Подходящи за зареждане на допълнителни акумулатори на навигация и сонари
  • Подходящи за зареждане на мобилни телефони, радиостанции, навигация в каяци

Какви елементи съдържат соларните системи за яхти и лодки?

За да изградите соларна система за Вашата яхта или лодка, се нуждаете от следните компоненти:

  • Фотоволтаични панели – Соларните панели преобразуват слънчевата светлина в електричество за постоянен ток.
  • Соларен контролер – Контролерът за заряд регулира мощността, която идва от панелите и отива към акумулатора.
  • Акумулаторен блок – Благодарение на тях можете да съхраните произведената енергия, която не сте консумирали на момента.
  • Соларен инвертор* – В случай че искате да използвате електроуреди със 230V захранване ще Ви е необходим соларен инвертор.

На лодките няма контакт, свързан електрическата мрежа, но за сметка на това има слънце!

Основен проблем, с който се сблъскват хората, които имат лодки или живеят или работят на такива е липсата от постоянно електрозахранване от мрежата. Липсата на ток за много хора е свързана с ежедневни лишения или промени във рутинните задължения и дори излишни разходи за гориво при наличие на дизелов генератор. Липсата на ток в тези ситуации означава липса на хладилник, топла и питейна вода, осветление и др.

Оборудваната със соларни панели яхта е изцяло независим от енергийна инфраструктура обект, който може дълго време да бъде в открито море без никакви лишения за своите пасажери.