Изготвянето и осъществяването на проект за фотоволтаична система за производство на електричество е процес, който преминава през няколко задължителни етапа в зависимост от функциите на системата, и съответното ѝ приложение. 3К АД предлага всички видове услуги, свързани с проектирането на една соларна система, както и изграждане и профилактика. 


 • Изготвяне на оферта
 • Оразмеряване на системата
 • Изчисляване на необходима мощност спрямо площ и консумация
 • Ел. схеми и детайлни чертежи
 • Цялостно проектиране
 • Идеен проект
 • Електротехническо становище
 • Конструктивно становище
 • Монтаж на соларна система
 • Профилактика и мониторинг

Компетентност, коректност, качество и бързина са сред приоритетите на екипа на фирма 3К АД. Ние вярваме, че доброто проектиране, професионалният монтаж и надеждната профилактика са от голямо значение, както за нас, така и за настоящите и бъдещи собственици на фотоволтаичните централи (ФтЕЦ).

Какви са особеностите в процеса на проектиране?

Проектирането на соларна фотоволтаична система за електричество, без значение нейният обем, функция и приложение, е процес, който играе ключова роля за ефективността при производството на ток от слънцето. Без значение дали системата е предвидена за захранване на собствените нужди на даден обект – предприятие, къща, вила, офис-сграда, или е определена изцяло за продажба, правилното проектиране стои в основата на добрата инвестиция.  

За това водещ принцип в нашата работа е изготвените от нас проекти за фотоволтаични електрически централи (ФВЕЦ) и инсталации да се отличават с високо качество и прецизност. Благодарение на натрупаните специализирани технически познания и богатия инженерен и проектантски опит на нашия екип от доказани специалисти, нашите проекти предлагат висока ефективност и оптимални решения. 

Освен изготвяне на офертни предложения, проекти и становища, нашите специалисти извършват и огледи на място, за да гарантират прецизността на изготвените проекти. 

При подготвяне на оферти за автономни или хибридни системи, освен площ и данни за мястото на монтаж, е необходима допълнителна информация относно консуматорите в обекта, както и товаровият му график, когато има тази възможност. 

Нашите консултанти представят офертни и проектни предложения за фотоволтаични системи, спрямо Вашите изисквания, желания и финансови граници. 

При различните системи общинските органи изискват съответната документация, в зависимост от вида на соларния генератор

 • Автономни и хибридни системни – Общинските администрации не изискват представяне и съгласуване на автономни или хибридни проекти за собствени нужди. В тези ситуации не е необходимо разрешение за строеж.
 • Мрежови системи до 1MW – При мрежовите фотоволтаични системи до 1 kWp е необходимо идеен проект, конструктивно становище и ел становище съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 на ЗУТ;
 • Мрежови системи над 1MW – При мрежовите фотоволтаични системи над над 1 kWp се изготвя инвестиционен проект състоящ се от следните части: Електрическа, Конструктивна, Вертикална планировка, Геодезия, Архитектура, План за безопасност и здраве, Пожаробезопасност.

Монтаж на соларни системи

3К АД разполага с екип от висококвалифицирани инженери и професионални монтажници на фотоволтаични съоръжения.

Монтажът на соларна система би могъл да бъде, както върху покрив – наклонен или плосък, така и върху фасада или с наземна конструкция. Оптималното разположение, както и подходящият наклон на соларните панели, са решаващи за мощността на една соларна система.  

Конструкцията и монтажът са важна част  от една качествена, надеждна и високопроизводителна фотоволтаична система. 

В зависимост от това къде и как ще бъдат разположени фотоволтаичните модули, както и вида на Вашата слънчева централа, ние осигуряваме решение на всеки казус с най-подходящ избор на конструкция и метод за монтаж на соларната система.


Профилактика и поддръжка

Редовната профилактика и поддръжка осигурява дълъг експлоатационен живот и намалява разходите за извънгаранционна амортизация на оборудването.

3К АД извършва гаранционна и извънгаранционна поддръжка на фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ) с инсталирана мощност от 1-2 kWp до няколко мегавата (MWp).

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал от инженери и електротехници, натрупали практически опит от реализираните от 2004 г. насам фотоволтаични проекти.

Профилактика

 • Визуален контрол на фотоволтаичните централи.
 • Притягане на носеща конструкция и фотоволтаични панели.
 • Замерване на правотокови (стрингови връзки).
 • Визуален контрол на БКТП, ГРТ и електромерно табло (почистване при необходимост).
 • Отваряне на инверторите и почистването им.

Поддръжка

 • Ежедневно следене на оперативните параметри на ФтЕЦ посредством мониторинг система.
 • Навременно откриване на възникнал проблем.
 • Бързо отстраняване на регистрирания проблем.
 • Годишен технически преглед.