Повече от 1000 GW вятърна и соларна мощност инсталирана в цял свят


scale-up-picture-for-web

По данни на Bloomberg New Energy Finance (BNEF) към 30 юни 2018 г. са монтирани 1.013 GW мощност от ветрогенератори и фотоволтаици. Общата им стойност е балансирана между вятъра (54%) и слънчевата енергия (46%).
Общият инсталиран капацитет на вятърната и слънчевата енергия е нараснал 65 пъти от 2000 г. насам и повече от четири пъти от 2010 г. насам.
BNEF смята, че вятърът и слънчевата енергия ще достигнат 1,1 TW до края на тази година.