През 2012 година към 3К АД бе създаден Център за професионално обучение – Лиценз № 201212996 / 31.07.2012г. Основната дейност на Центъра е обучението на кадри в областта на енергетиката и по-специално в сферата на възобновяемите енергийни източници. 


Какви курсове предлага Центърът за професионално обучение?

Монтаж на фотоволтаични системи

Развитието на соларната енергетика в България в последните години доведе до нужда от компетентен и квалифициран персонал в тази област. 

3К АД провежда редовни курсове за Монтажници на фотоволтаични системи и инсталации, като удостоверенията се издават само след успешно завършено обучение и положени изпити по теория и практика.

Електробезопасност

Обученията по електробезопасност са задължителни за персонал работещ в сферата на обслужването, инсталирането и провеждането на ремонтни дейности на електрически инсталация от всякакъв вид.

ЦПО към 3К АД провежда курсове за всички квалификационни групи до и на 1000 V


Други обучения предлагани от ЦПО към 3К АД:

 • Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“
  • Специалност „Възобновяеми енергийни източници“, трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“
  • Специалност „Възобновяеми енергийни източници”, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”,втора степен на професионална квалификация.
 • Професия „Електромонтьор”
  • Специалност „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт”, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансъорна техника”, втора степен на професионална -квалификация
  • Специалност „Електрически инсталации”,  втора степен на професионална квалификация
  • Специалност „Електродомакинска техника”,  втора степен на професионална квалификация
  • Специалност ”Електрообзавеждане на транспортна техника” , втора степен на професионална квалификация
  • Специалност „Електроенергетика”, втора степен на професионална квалификация
 •  Професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”
  • Специалност „Вътрешни ВиК мрежи“, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност „Външни ВиК мрежи“, втора степен на професионална квалификация
 • Професия „Пътен строител”
  • Специалност “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“,втора степен на професионална кралификация
 • Професия „Растениевъд”
  • Специалност „Полевъдство”, втора степен на професионална квалификация
 • Професия “Фермер”
  • Специалност „Земеделец”, втора степен на професионална квалификация
 • Професия „Техник на селскостопанска техника”
  • Специалност “Механизация на селското стопанство”, трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Озеленител”
  • Специалност „Парково строителство и озеленяване”, втора степен на професионална квалификация
 • Професия “Администратор в хотелиерството”
  • Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”, трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Екскурзовод”
  • Специалност “Екскурзоводско обслужване”, трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Аниматор в туризма“
  • Специалност „Туристическа анимация“,  трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Еколог“
  • Специалност “Екология и опазване на околната среда”, трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Дизайнер”
  • Специалност „Промишлен дизайн”,трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Оперативен счетоводител”
  • Специалност “Оперативно счетоводство”,трета степен на професионална квалификация.
 • Професия „Икономист”
  • Специалност „Икономика и мениджмънт”, трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Сътрудник социални дейности”
  • Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“, трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Помощник- възпитател”
  • Специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Хотелиер”
  • Специалност „Организация на хотелиерството”,  трета степен на професионална квалификация