Всяка енергийна система, която работи в синхрон с електропреносната мрежа се нарича мрежова. 


Какви са предимствата на фотоволтаичните системи свързани към мрежата?

Мрежовите соларни системи (On-grid PV Systems) са най-често срещаният и рентабилен вариант за фотоволтаична система, подходяща както за бита, така и за индустрията.

 • НАМАНЛЯВАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК
 • СИГУРНОСТ ОТ МРЕЖАТА, СЪЧЕТАНА СЪС ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
 • ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИЯ С БЪРЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

Преференциалните цени за изкупуване на произведената от мрежови фотоволтаични системи електроенергия, ги прави инвестиционен инструмент и съответно,  най-разпространения тип фотоволтаични системи за производство на електричество не само в страната, но и по цял свят.


Мрежови системи за индустрията, бизнеса и дома с различни мощности

Мрежовите соларни системи за ток, са подходящи за домакинства, за промишлени производства, селскостопански обекти, бизнес сгради и складови помещения. Енергията произведена от тях може да се използва както за собствени нужди, така и за продажба на електроенергия към местното ЕРП или на свободния пазар.

 • 5 kW – 5 kW мрежова соларна инсталация за ток е идеална инвестиция за домакинства, офис сгради или различни бизнеси, чиято основна консумация на електричество е през светлата част от денонощието. Такава соларна система би могла да задоволи нуждите офис помещения с 5-10 работни места. 
 • 30 kW  – Мрежова фотоволтаична система с мощност 30 kW, може да бъде инсталирана на покриви на складови помещения, хотели, производствени предприятия или навеси. Подобна система, може да се използва както за собствени нужди, така и за продажба на електричество, като е възможно и комбинация от двете.
 • Над 30 kW  – Фотоволтаична централа с мощност над 30 kW, би могла да се интегрира на покриви и фасади на сгради или да се монтира на подходящи свободни площи, като произведената енергия може да намали сметките за електроенергия чрез директна консумация, или да служи като инвестиционен инструмент, чрез продажба на генерираното електричеството.

Жилищни сгради, къщи, навеси, сервизни постройки, халета, складови обекти са особено подходящи за монтиране на соларни панели за производство на ток. Фотоволтаичните панели могат да се монтират както на сгради с наклонен покрив, на постройки с плосък покрив, така и на земя.


Какво съдържат мрежовите соларни системи?

Елементите на мрежовата соларна система са соларни модули, мрежови инвертори, разпределителни табла и система за комуникация и мониторинг, която не е задължителна. 

Соларни панели

Фотосоларните панели за ток  представляват полупроводниково съоръжение, което преобразува слънчевата светлинната енергия в електричество за постоянен ток. 

Мрежови инвертор

Тъй като слънчевите батерии генерират постоянен ток, е необходим инвертор, който преобразува постоянното напрежение на 12V, 24V или 48V  в променливо 230V.

Система за мониторинг

Мрежовата соларна система, може да бъде следена в реално време или да записва данни за производителността с помощта на интелигентни устройства наречени даталогери. 

Готова система 30 kW

Цена за мрежова соларна система 30 kW може да намерите ТУК. Ако желаете да получите цена за монтаж на конкретен обект, моля да се свържете с нас чрез контактната форма, на телефони 0879/82-91-11 | 0879/82-91-14 или чрез email: office@3k-solar.bg


Какво представлява мрежовата соларна система?

Мрежовите фотоволтаични централи могат да бъдат изградени с цел продажба на генерираната зелена електроенергия, но мрежова система би могла да се използва и за директна консумация и продажба само на излишъка от генерацията. Мрежовите соларни системи намаляват сметките за електричество на предприятия, фирми, къщи, вили, хотели и дори жилищни кооперации. 

Името на мрежовите соларни системи, произлиза от метода им на работа, а именно –  тези фотоволтаични инсталации работят в синхрон с електрическата мрежа. 

Този тип соларни системи за ток не съдържа акумулаторен блок, а мощността и може да варира в от 1kW, 3kW, 5kW, 10kW, 15kW, 30kW до системи с големина 1MW  мегават и нагоре. Мощността на една такава система, зависи най-вече от размера на инвестицията, която сте готови да направите и размера на площите предвидени за монтаж на фотоволтаичната инсталация. 

Мрежовите соларни системи дават възможността да се използва както слънчевата енергия, генерирана от фотоволтаичният генератор, така и електроенергията доставена от мрежата. Тези системи дават комбинират възобновяемото електричество със сигурността на електропреносната мрежа. При тях не е нужно генерираната енергия да покрива изцяло потреблението на къщата, вилата или бизнеса.

Електрическата енергия произведена от фотоволтаична система се консумира в реално време, а излишъкът който при автономната соларна система и хибридната система се акумулира в батерии, при мрежовата инсталация се отдава към електропреносната мрежа и може да се изкупува от местното ЕРП. Тъй като акумулаторния блок е между 20% и 50 % от инвестицията за автономна или хибридна система, мрежовата система е соларната инсталация с най-малко инвестиционно вложение и съответно най-бърза възвращаемост. 

Тогава когато произведената от мрежовата соларна система електроенергия не покрива нуждите от електричество на дома или бизнеса (например през тъмната част от денонощието или при лоши климатични условия), недостигът се покрива с ток от мрежата. 

Изграждането на  фотоволтаична мрежова система, дава възможност на собственика да продава произведената от него енергия изцяло или частично, като държавните електроразпределителни дружества изкупуват енергия произведена от възобновяеми енергийни източници на преференциални цени, които се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 


Принцип на работа:

Мрежовите соларни системи, представляват фотоволтаични генератори, които са директно свързани към електропреносната мрежа. Генерираната от фотосоларните модули постояннотокова мощност, се преобразува в променлива, посредством мрежовите  инвертори, след което бива отдавана в мрежата.

Основната разлика между автономните и мрежовите системи е в липсата на акумулаторен блок и специфичната работа на мрежовия инвертор. 

Този тип соларна система НЕ би могла да работи без наличие на променливо напрежение на изхода си, като методите ѝ на работа са основно два:

 • Цялото количество произведена електроенергия, да се отдава към мрежата и съответно да бъде продавана;
  • Когато системата е проектирана изцяло за продажба на генерираната мощност, фотоволтаичния генератор се присъединява към електропреносната мрежа директно, чрез електромер. 
 • Генерираната енергия се използва за собствена консумация;
  • Фотоволтаична мрежова система проектирана за собствена консумация, се присъединява към вътрешната мрежа на обекта. При генерация на електроенергия, тя влиза в системата и става приоритетен източник на ток за моментна консумация. При дефицитно производство, нуждите на обекта се допълват от външната мрежа. В случай на по-голямо количество произведена енергия имате отново два варианта:
   • Отдаване и продажба на излишното количество генериран ток, посредством двупосочен електромер, монтиран от местното ЕРП;
   • Вторият вариант е инсталиране на умен електромер, който отчита свръхпроизводството и го ограничава, като по този начин собствениците на системата нямат взаимоотношения с енергото.

Мрежовата фотоволтаична система работи ВИНАГИ И САМО в синхрон с електропреносната мрежа. Съществуващата европейска директива за безопасност, налага ограничаване работата на мрежовите соларни системи при отпадане на електрозахранването, с цел да се ограничи подаването на напрежение, по време на ремонтни дейности. Поради тази причина при проектиране на мрежови системи, се изисква залагане на подходящото оборудване, а именно преобразувателен блок, който не може да работи в островен режим. 


Ако желаете оферта съобразена с Вашите изисквания и енергийни нужди, не се колебайте да се свържете с нас.