За нас

3К АД – Качество, коректност, креативност – Заедно за по-добър свят


Фирмен профил


3К АД е компания, работеща в сферата на енергетиката и околната среда вече над 10 години. Предлага услуги, свързани с проектирането, доставката и цялостното изграждане на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия, както и комплексни инженерни решения за специфични обекти. Във фирмата работят висоококвалифицирани и мотивирани специалисти в различни направления – инженери, икономисти, доктор на техническите науки. По този начин ние се стремим към удовлетворяване на изискванията на нашите партньори и клиенти.

Основни направления са автономното и аварийно захранване чрез фотоволтаични системи за директно свързване към енергийната мрежа, както и изграждането на локални децентрализирани системи – така наречените „умни“ мрежи. Основен партньор в тази дейност е немската фирма IВС SOLАR AG – световен лидер в проектирането, доставката и изграждането на фотоволтаични централи с най-високо качество на оборудването и изпълнението.

3К АД – гр. Варна е и официален представител за територията на България на немската фирма LORENTZ Gmbh, която е с 20-годишен опит в производството на соларни помпени системи, които са иновативни решения за водоснабдяване на бита, индустрията и селското стопанство, като използват енергията на слънцето и я акумулират във вид на вода.

В сферата на околната среда, 3К АД предлага на своите клиенти високоефективни решения за създаване на децентрализирани системи за пречистване на битови отпадъчни води. Те се доставят от нашия основен партньор в тази област, Bio-Microbics Inc. – американска компания с дългогодишен опит в производството на системи за пречистване на отпадъчни води.

От скоро към компанията функционира и Център за професионално обучение, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение, който е ориентиран към подготовката на кадри в областта на електротехниката и възобновяемите енергийни източници.

През 2009 година компанията успешно получава сертификация по стандартите ISO 9001:2008, а през 2012 – ISO 14001:2004. Член е на Камарата на строителите, както и съучредител на Черноморския енергиен клъстър.

3К АД притежава две свидетелства за промишлен дизайн, издадени от Патентно ведомство на Република България – за автономен осветител и за следяща система за насочване на фотоволтаични модули.История


Преди 2005 година  изпълнява съвместни проекти с водещи компании за управление и контрол на енергийни обекти. Реализира и първия за България пилотен проект за пренос на данни по енергийната мрежа в реална среда – хотел в гр. Варна.
От 2005 година започва и работата на компанията в сферата на фотоволтаичните технологии и официално става партньор на IBC SOLAR AG за България.
През 2007 година, 3К АД става изключителен представител за България на Bio-Microbics Inc. – производители на иновативни решения за пречистване на отпадъчни води.

През 2010 година  става и официален дистрибутор на продуктите на немската фирма Brent Lorentz – производители на соларни помпени системи.

През 2009 година 3К АД получава и номинация за бизнес откритие на годината от Варненска бизнес академия – за нови продукти, отбелязали пазарен връх като качество и полезност за потребителите.

На Международния технически панаир в гр. Пловдив през 2011 година 3К АД получава Златен медал за патентованата си едноосно-следяща стойка за фотоволтаични панели АстроTрак, а през 2012  – Златен медал за соларните помпени системи Lorentz.

През 2012 година е създаден Центърът за професионално обучение, чиято основна дейност е провеждането на квалификационни курсове за техници и монтьори на енергийни съоръжения и инсталации. Успешно си партнираме с други учебни заведения из цялата страна – Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков“, гр. София, Технически университет – гр. Варна, Професионална гимназия по електротехника – гр. Варна, професионална гимназия „Стефан Караджа“ – гр. Елхово.

През 2012 година 3К АД инсталира най-голямата следяща фотоволтаична централа в България със стойката АстроТрак.

До 2013 година 3К АД изгражда над 50 различни фотоволтаични централи на територията на България. Включително първите покривни централи в гр. Пазарджик, Кърджали, Варна и много други малки населени места в страната.
А инсталираните пречиствателни станции са вече над 20 в цялата страна и обслужват надеждно хотели, общини и семейни къщи.Мисия и визия


За нас важното е, че историята на фирмата ни е история за хората. Ние сме хора, обичащи природата и света около нас. Осъзнаваме, че човечеството е нанесло и продължава да нанася щети върху околната среда. Всеки ден се сблъскваме с вредите от начина ни на живот. Затова е толкова силен и стремежът ни да предложим на клиентите си съвременни технологии, с които вярваме, че можем да запазим света такъв, какъвто го познаваме сега, защото:

- Един от начините за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници са фотоволтаичните централи. Те от своя страна щадят природата, тъй като възвръщат енергията необходима за производството им до 5 години(при ефективен живот над 25 години) и не излъчват никакви вредни емисии. Освен това могат да бъдат рециклирани. Всъщност всички наши модули се доставят по програмата PV CYCLE – програма за дългосрочно рециклиране на фотоволтаични панели. А интегрирането на този тип системи в населени места / покриви, фасади / подобрява качеството на електрическата енергия и елиминира загубите при пренос и трансформация, което намалява общото количество консумирана електрическа енергия от други източници.

- Един от начините да спасим най-важния елемент на планетата ни, водата, е ефективно да пречистваме отпадъчните води.

- Всички съвременни технологии, които биха оптимизирали начина на използване на ресурсите, (природни и технологични) с които разполагаме, ще помогнат за подобряването на живота ни и околната среда.


Официален сайт на 3К АД