Часовници / Фонотроника

Часовниците Фонотроника представляват микропроцесорна система, работеща в реално време. За разлика от електромеханичните часовници, прецизната настройка на кварцовостабилизираният генератор, позволява постигане на висока точност на измерваното време, отклонение <0.5сек/24часа и момент на превключване < 1сек.

Използването на съвременни технологии за реализацията на часовника - едночипов микропроцесор, таймер, работещ в реално време и постоянна многократно програмируема памет, позволяват разширяване спектъра на приложение - работа по няколко тарифи, седмично тарифиране, управление на други обекти с допълнителни канали.

Различните видове Фонотроника са предназначени за управление на тарифите на двутарифни и тритарифни електромери, за управлениe на парково и улично осветление, както и управление на обекти в определена часова зона.

Часовник тип Фонотроника 1

Часовник тип Фонотроника 1

Двутарифен електронен часовник тип “Фонотроника 1” е предназначен да превключва тарифните броители н..

37.20лв

Часовник тип Фонотроника 4

Часовник тип Фонотроника 4

Двутарифният електронен часовник тип "Фонотроника 4" е предназначен за непосредствено управление на ..

37.20лв

Часовник тип Фонотроника 3

Часовник тип Фонотроника 3

Тритарифният електронен часовник тип "Фонотроника 3" е предназначен за непосредствено включване към ..

49.20лв

Часовник тип Фонотроника 2

Часовник тип Фонотроника 2

Електронният часовник тип "Фонотроника 2" е предназначен за управление на лампи за улично и парково ..

69.60лв

Показани 1 до 4 от 4 (1 Страници)

Часовници Фонотроника - алтернатва на електромеханичните превключватели

Висока точност

Устойчивост срещу запалване и горене

Безотказна работа дори при температура до -35°С

Автоматично сверяване

Постоянна индикация

Видове часовници Фонотроника

Фонотроника 1

Електронен двутарифен часовник за превключване на двутарифни електромери - монофазни и трифазни.

Фонотроника 2

Двутарифен часовник за управление на улично и парково осветление с три канала. Първият канал управлява електромерите, а другите два лампите.

Фонотроника 3

Тритарифен часовник за превключване на часова тарифа, съобразно астрономическо време. Подходящ за тритарифни индукционни електромери за активна енергия и двутарифни за реактивна. С възможност за управление на до 10 електромера.

Фонотроника 4

Часовник предназначен за управление на до 10 обекта, позволяващ до 5 включвания и 5 изключвания за обект на денонощие.

Електронен двутарифен часовник Фонотроника 1

Предназначен да превключва тарифните броители на двутарифни електромери, еднофазни и трифазни, съгласно тарифните часови зони определени от Министерството на енергетиката. Изграден е като микропроцесорна система, работеща в реално време. На лицевия панел на изделието е изведена постоянна индикация на текущото време (часове и минути). При работа в режим на автономно захранване (отпадане на мрежовото напрежение) на дисплея няма индикация, но въведената програма и текущото време на часовника се запазват.

Предлаганият часовник електронен двутарифен е разработен съгласно EN 61038. За разлика от електромеханичните часовници, прецизната настройка на кварцовостабилизираният генератор, позволява постигане на висока точност на отмерваното време, отклонение < 0.5сек /24часа и момента на превключване < 1сек. Отсъствието на каквито и да са движещи се елементи и използуването на LED индикатор за визуално отчитане на времето и тарифите гарантират безаварийна работа при температури по-ниски от минус 25 oС. Правени са 72 часови изпитания на 100 броя часовници при температура минус 35 oС и не е регистриран нито един отказ - нещо невъзможно при механичните часовници. Специално подбраните поликарбонатни смоли за изработка на кутията ABS и LEXAN гарантират устойчивост срещу запалване и горене.

Използването на съвременни технологии за реализацията на часовника - едночипов микропроцесор, таймер работещ в реално време и постоянна многократно програмируема памет, позволяват разширяване спектъра на приложение - работа по няколко тарифи, седмично тарифиране, управление на други обекти с допълнителни канали. Преминаването от Лятно към Зимно тарифиране и обратно, както и корекция на времето с един час е автоматично и не налага допълнително сверяване. При отсъствие на захранващо напрежение автономността на системата се запазва за повече от 10 дни благодарение на специален кондензатор с висок капацитет - 0.22F. Липсата на акумулаторна батерия повишава надеждността и на практика го превръща в неизискващо допълнителна грижа измервателно средство. Предвидените два бутона за настройка позволяват лесното му сверяване, или въвеждане на допълнителна информация за тарифните часове и минути, когато и ако това се налага.

Електронен двутарифен часовник Фонотроника 2

Часовник електронен двутарифен триканален, тип Фонотроника 2 е предназначен да превключва тарифните броители на двутарифни електромери, еднофазни и трифазни, съгласно тарифните часови зони определени от Министерството на енергетиката и едновременно с това управлява улично и парково осветление. Изграден е като микропроцесорна система, работеща в реално време. На лицевия панел на изделието е изведена постоянна индикация на текущото време (часове и минути). При работа в режим на автономно захранване (отпадане на мрежовото напрежение) на дисплея няма индикация, но въведената програма и текущото време на часовника се запазват.

Часовникът притежава три независимо работещи канала. Първият управлява тарифните броители на електромерите, а другите два управляват лампите за улично и парково осветление. Двата канала подават сигнал (ФАЗА) за запалване на лампите вечер след залез и сигнал за изключване на лампите сутрин (липса на ФАЗА) с изгрев на Слънцето. Корекции на часовете на запалване вечер и загасяне сутрин се извършват автоматично ежедневно, заложени в програмното осигуряване, съгласно годишния цикъл на изгреви и залези на Слънцето. Единият от тези два канала има възможност за програмиране на светенето на лампите по избор, вечер и сутрин или само вечер и само сутрин. Моментът на запалване на лампите вечер и загасянето им сутрин е определено от залеза и изгрева на Слънцето, но продължителността на светене вечер и сутрин може да бъде определена с въвеждане на часове на загасяне вечер след залез и на запалване сутрин преди изгрев. Така например, ако са въведени момент на запалване сутрин 04.30 часа и на загасяне вечер 23.15 часа, то лампите управлявани от този канал ще светят вечер от залез до 23.15, след което ще бъдат загасени, ще бъдат запалени отново в 04.30 часа и ще бъдат загасени с изгрева. Ако изгревът е преди 04.30 часа, то сутрин лампите няма да се запалят.

Предвидена е възможност за корекция на заложените в програмното осигуряване часове на изгреви и залези (поотделно или заедно) ±60 минути, в зависимост от географското разположение на управлявания обект, спрямо часовата зона.

Тритарифен часовник Фонотроника 3

Тритарифният електронен часовник тип "Фонотроника 3" е предназначен за непосредствено включване към всички видове индукционни тритарифни електромери за превключването им в съответната часова тарифа съобразно астрономическото време. Часовникът може да управлява и комбинация от тритарифен електромер за активна енергия и двутарифни електромери за реактивна енергия.

Захранващо напрежение 220V, 50Hz.

Максимално отклонение 0,5s / 24h.

Максимална консумация < 2 VA

Резерв на хода >10 дни.

Едновременно управлявани електромери - до 10 бр.

температура на работа от -25 до +55°С

работа при относителна влажност 80% при 25°С

Време за достигане пълния резерв на хода 10 минути.

Електронен двутарифен часовник Фонотроника 4

Електронният часовник тип Фонотроника 4 е предназначен за непосредствено управление на обекти посредством подаване на управляващ сигнал ФАЗА на управляващия изход в съответно настроената часова зона.

Захранващо напрежение 220V, 50Нz.

Максимално отклонение 0,5s / 24h.

Максимална консумация < 2 VА.

Резерв на хода >150 часа.

Едновременно управлявани обекти - до 10 бр

температура на работа от -25 до +55°C

работа при относителна влажност 80% при 25°С

Време за достигане пълния резерв на хода 1 минута

Часовникът е изграден като микрокомпютърна система работеща в реално време. На лицевия панел на изделието е изведена постоянна индикация на текущото време (часове и минути). При работа в режим на автономно захранване (отпадане на мрежовото напрежение) на дисплея няма индикация, но функциите на часовника се запазват. Резервът на хода се гарантира от вграден кондензатор с капацитет 0,47F.

Заложената програма във Фонотроника 4 позволява реализиране на до 5 включвания и 5 изключвания на управлявания обект през денонощието.Ако не е необходимо реализиране на 5 включвания и изключвания , потребителя натройва часовника за режим на работа съобразен с изискване на управляваните обекти, излишните режими се настройват по време на последното изключване и на практика не се ползват. се настройва спрямо желанието на потребителя

Електронният часовник тип „Фонотроника-4” е предназначен за непосредствено управление на обекти посредством подаване на управляващ сигнал ФАЗА на управляващия изход в съответно настроената часова зона