Проектиране, изграждане и мониторинг на фотоволтаични системи

В зависимост от големината на обекта, подлежащ на обследване, варират и сроковете и цената за извършване на услугата. Минималният срок е една седмица, но всеки конкретен случай се разглежда от нашите специалисти като след извършване на анализа, директно можете да получите ценова оферта за проектиране и изпълнение на фотоволтаична система за собствено потребление

Проектирането на системи до 30kW е безплатно.Идеен проект, подробна количествено–стойностна сметка и конструктивно решение

Услугата включва идеен проект, подробна количествено –стойностна сметка и конструктивно решение за монтиране върху съществуващи обекти на фотоволтаичен генератор до 30kW и прогнозен анализ за производството на електроенергия за една година /по месеци/.

Цена: 180.00 лв с ДДС.Електротехническо становище за фотоволтаичен генератор до 30 kW

“3К” АД предлага услугата изготвяне на електротехническо становище от опитни специалисти. Такова становище е необходимо при мрежовите фотоволтаични системи до 30 kWp съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 и ал. 2 на ЗУТ.

Цена: 240.00 лв с ДДСНаем на анализатор за анализиране на товаровия график на обект

Услугата включва:

Разчитане и преформатиране на данните, предоставяне на писмени и визуализирани данни.

Монтаж, демонтаж.

Транспорт / до 100 км от Варна /.

Наем на анализатора за 7 дни.

Цена: 504.00 лв с ДДС


Проектиране и монтаж на електрически инсталации в сгради

Услугата включва:

Всички видове електроинсталации в промишлени, обществени и жилищни сград

( Главно разпределително табло и апартаментно/разпределително табло )

( LED осветление, лунички, спотове, градинско осветление, улично осветление, парково осветление и др. )

( Изграждане на силова електроинсталация, ремонт на стара ел.инсталация с новите изисквания, изграждане на мълниезащити и заземителни eл.инcтaлaции и т.н )

Всички видове електрически табла за офисно, жилищни и промишлено строителство

Интериорно осветлениеПроектиране и монтаж на слаботокови инсталации

Услугата включва:

Пожароизвестителни системи

( Пожароизвестителна централа, пожароизвестители (датчици) за дим, топлина, светлина или др., сигнални устройства – сирени, светлинни сигнализатори и др., релета и т.н )
( Входно домофонно табло, домофонна централа, индивидуални апартаментни апарати и др.)
( Видеонаблюдение и контрол на достъпа, жични и безжични системи за сигурност, сирени и др. )

Звънчево-домофонни системи

Сигнално охранителни системи

Азбучен указател на производителите:    A    F    G    H    I    L    M    O    P    S    V    Y