Steca PR PR 1010, PR 1515, PR 2020, PR 3030 Контролер от 3к солар варна

Контролер Steca PR10 – PR30 Контролери за фотоволтаици

Контролер
АКТУАЛНИ ЦЕНИ на телефони: 052/375011, 0887/44-83-82 или e-mail: office@3k-solar.bg

Описание на продукта:

КАТАЛОЖЕН НОМЕР:       PR 1010 –  102978                                                                                                                                                                       PR 1515 – 102980                                                                                                                                                                       PR 2020 -  102981                                                                                                                                                                         PR 3030 – 102984

Серията Steca PR 10-30  е водеща при соларните зарядни контролери за фотоволтаици . Най-новите зарядни технологии в съчетание със значително  усъвършенствания от Steca  AtonIC-II алгоритъм (пресмята състоянието на заряд  на акумулатора) осигуряват оптимална грижа за акумулатора и контрол на присъединения към контролера фотоволтаичен генератор с максимална мощност до 900 Wp. Големият дисплей информира потребителя с помощта на символи за всички режими на работа. Нивото на заряд се представя графично като индикатор за гориво на автомобил. Данни като напрежение, ток и ниво на заряд могат също да се визуализират с цифри на дисплея. Освен това контролерът разполага и с енергиен брояч, който може да се занулява от потребителя.

 Продуктови белези:

 • Хибридни контролери за фотоволтаици
 • Изчисляване състоянието на заряд посредством алгоритъм Steca AtonIC (SOC)
 • Автоматично синхронизиране на напрежението
 • ШИМ-управление
 • Многостепенна зарядна технология
 • Праг на изключване на товара в зависимост от състоянието на заряд
 • Автоматично вкючване на товара
 • Температурна компенсация
 • Заземяване на положителната или отрицателната страна на дадена клема
 • Интегриран даталогер
 • Функция нощна светлина
 • Функция самотестване
 • Месечно поддържащо зареждане
Електронни защити
 • Защита от презареждане
 • Защита от дълбок разряд
 • Защита от размяна на полюсите на фотоволтаичния панел, консуматора и акумулатора
 • Автоматичен електронен предпазител
 • Защита от късо съединение на товара и фотоволтаичния панел
 • Защита от пренапрежения на входа на фотоволтаичния панел
 • Защита от работа на празен ход без акумулатор
 • Защита от обратен ток през ноща
 • Защита от прегряване и пренатоварване
 • Изключване на консуматора при пренапрежение на акумулатора
 • Индикация
  • Графичен-LCD-дисплей
   /за работни параметри, съобщения за смущения във функциите на уреда/
  Експлоатация
  • Улеснена посредством меню експлоатация
  • Настройка посредством бутони
  • Прекъсвач за консуматора
  Опции
  • Интерфейс за предплатена услуга
  • Външен температурен сензор
  • Контакт аларма
  Сертификати
  • Сертификат от Световната Банка за Непал
  • CE-декларация за съответствие
  • RoHS-декларация
  • Произведено в Германия
  • Разработено в Германия
  • Произведено според ISO 9001 и ISO 14001