електрически защити
варистор1варисторIDIL 10

Електрическа защита за фотоволтаични системи

Електрически защити  
АКТУАЛНИ ЦЕНИ на телефони: 052/375011, 0887/44-83-82 или e-mail: office@3k-solar.bg

Описание на продукта:

Електрически защити:

Служат като защитно действие на електрическата верига срещу свръхнапрежение и късо съединение. Двата вида на устройството се използват за защита на електрическите вериги срещу текущи претоварвания и къси съединения:  предпазен разединител и прекъсвач. Те прекъсват тока в случай на неизправност на веригата.

Предпазен разединител – Най-простото устройство за защита за фотоволтаични системи и електрически вериги. Работи с калибриран предпазен патрон. Превключвателят трябва да се отвори ръчно, за да прекъсва тока напълно.

Предимства:

• здравина, компактен размер, достъпна цена

Прекъсвач – В случай на свръхнапрежение или късо съединение, автоматично разгражда веригата.

Предимства:

  • И двата полюса са механично нарязани
  • Лесен за нулиране
  • Лесно да се идентифицира дефект във веригата

Варистори – Един варистор, свързана с предпазен прекъсвач е добра защита при  продължителни свръхнапрежения. Преимуществата на варисторите са в достъпната технолигия и относително ниската цена.

Защита срещу продължително състояние на свръхнапренапрежение

Тези устройства все повече се използват в уличното осветление заради допълнителната безопасност и лесна поддръжка, която предоставят. Активират се при проблем с фазовите връзка или временно или продължително напрежене от 400V или повече

Индивидуална защита срещу директен и индиректен контакт

Защита срещу пряк контакт - тя e нужна за да предпази човека от захранващата инсталация, но същевременно да му осигури безопасен достъп до нея, с помощта на автоматично изключване или режим на безопасно ниско напрежение

Защита от непреки контакти - съществуват два вида на диференциални устройства, във връзка със заземяването: диференциален превключвател и прекъсвач за остатъчен ток. Те се характеризират основно с тяхната чувствителност в мА (милиампери), което е минималната утечка на тока, и кара дефектнотоковата защитата да реагира.

Диференциален превключвател – заедно със заземяването, представляват защитата от индиректен контакт. Тъй като няма защитно устройство срещу свръхнапрежение и късо съединение, трябва да се използва в комбинация с разединител със стопяем предпазител или прекъсвач, разположен в горната част на веригата.

Дефектнотоковата защита (ДТЗ)  (прекъсвач за остатъчен ток) - защита за фотоволтаични системи , която заедно със заземяването предпазва от индиректeн контакт, от свръхнапрежения и къси съединения. Предимство е компактния им размер.