Улично осветление


Съвместно с френската компания SOGEXI предлагаме на Вашето внимание иновативна технология за дистанционно управление на улично и обществено осветеление.