ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ “3К” АД


CPO1Центърът за професионално обучение към „3К“ АД е създаден през 2012 г. и притежава Лицензия No 201212996 за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 17 специалности.

CPO2Предлагаме гъвкави форми на обучение в зависимост от изискванията и възможностите на желаещите. Предоставяме целия необходим учебен материал във вид, удобен за нуждите на обучаващите се.

CPO3В пряка връзка с основната дейност на фирмата, Центърът е специализиран в подготовката на квалифициран електротехнически персонал за работа в областта на възобновяемите енeргийни източници и по-конкретно – в изграждането на фотоволтаични съоръжения и инсталации.

CPO4Във връзка с нарастващата необходимост от висококвалифицирани работници в тази област ние предлагаме обучение с екип от отлично подготвени преподаватели, които съдействат на обучаващите се да придобият теоретични познания и практически умения като монтьори и техници на фотоволтаични съоръжения и инсталации. В процеса на практическото обучение нашите курсисти се запознават със съвременна техника за диагностициране на аварии. При възможност и желание предлагаме посещение и практика на работещи фотоволтаични централи, а също и на системи в процес на изграждане.

CPO5Предоставяме възможност на ученици да извършват практическо обучение и да се запознаят отблизо с технологиите, които развиваме.

CPO6В случай,че желаете да организираме семинар или обучение по Ваша заявка и съгласно Вашите изисквания, не се колебайте да се свържете с нас.

CPO7