Консултации, оферти и изчисляване

  • Първата стъпка при изграждане на една соларна система за производство на ток е консултацията с проектант.
  • ВЕИ проектантът ще се запознае със спецификата на вашият обект или парцел, както и с Вашата индивидуални идеи и нужди.
  • За да направим първоначално офертно предложение ни е необходима информация за мястото на монтаж и желаните мощности, както и за какво ще се използва генерираното електричество. 

Проектиране, монтаж, профилактика и мониторинг

  • Проектните предложения изготвени от 3К АД са прецизно изчислени и съобразени с всички изисквания на клиента.
  • Фирмата разполага с екип от опитни монтажници, като гарантира коректно и качествено изпълнение на всички инсталационни дейности.
  • 3К АД предлага освен гаранционната поддръжка на инсталираните системи и извънгаранционна профилактика на соларни генератори.

Проектна документация

  • За да се озакони една фотоволтаична инсталация е необходимо изготвяне на изискваната проектна документация .
  • Изготвянето на тази документация се извършва от инженери проектанти регистрирани в камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
  • Нашите специалисти изготвят пълна проектна документация, която се изисква от електроразпределителното дружество.