Проектиране, изграждане и мониторинг на фотоволтаични системи

В зависимост от големината на обекта, подлежащ на обследване, варират и сроковете и цената за извършване на услугата. Минималният срок е една седмица, но всеки конкретен случай се разглежда от нашите специалисти като след извършване на анализа, директно можете да получите ценова оферта за проектиране и изпълнение на фотоволтаична система за собствено потребление. Ако заявите анализ на енергийната консумация по телефона или на e-mail: office@3k-solar.bg, проектирането на системи до 30kW е безплатно.

Идеен проект, подробна количествено–стойностна сметка и конструктивно решение

Услугата включва:

 • идеен проект
 • подробна количествено –стойностна сметка
 • конструктивно решение за монтиране върху съществуващи обекти на фотоволтаичен генератор до 30kW
 • прогнозен анализ за производството на електроенергия за една година /по месеци/.

Цена: 150.00 лв без ДДС.

Електротехническо становище за фотоволтаичен генератор до 30 kW

Анализиране на товаровия график на обект

Услугата включва:

 • Разчитане и преформатиране на данните, предоставяне на писмени и визуализирани данни.
 • Монтаж, демонтаж.
 • Транспорт / до 100 км от Варна /.
 • Наем на анализатора за 7 дни.

Цена: 420лв. без ДДС

Проектиране и монтаж на електрически инсталации в сгради

 • Всички видове електроинсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради
  ( Изграждане на силова електроинсталация, ремонт на стара ел.инсталация с новите изисквания, изграждане на мълниезащити и заземителни eл.инcтaлaции и т.н )
 • Всички видове електрически табла за офисно, жилищни и промишлено строителство
  ( Главно разпределително табло и апартаментно/разпределително табло )
 • Интериорно осветление
  ( LED осветление, лунички, спотове, градинско осветление, улично осветление, парково осветление и др. )

Проектиране и монтаж на слаботокови инсталации

 • Пожароизвестителни системи
  ( Пожароизвестителна централа, пожароизвестители (датчици) за дим, топлина, светлина или др., сигнални устройства – сирени, светлинни сигнализатори и др., релета и т.н )
 • Звънчево-домофонни системи
  ( Входно домофонно табло, домофонна централа, индивидуални апартаментни апарати и др.)
 • Сигнално охранителни системи
  ( Видеонаблюдение и контрол на достъпа, жични и безжични системи за сигурност, сирени и др. )