Специалност “Хотелиерство”


Описание:

Обучението за професията „Камериер“ със специалност „Хотелиерство“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • работа с професионални почистващи машини и препарати, последователност на трудовите операции при подреждане и почистване на стандартни стаи, конферентни зали и други помещения;
  • да работи самостоятелно или с други камериери, взаимодейства с домакините на хотела за зареждането на стаите с консумативи, с рецепция – за заетостта и състоянието на стаите;
  • използване на различни машини и средства за ежедневните задачи – за почистване на подове, килими, санитарни възли, мебели и др., работа със противопожарни уреди и съоръжения, съобщителна техника, както и попълване не формуляри за извършената работа;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят като главен камериер / камериерка в хотел, управител на хижа или домакин в туристическите обекти за настаняване.