Описание:

Обучението за професията „Аниматор в туризма“ със специалност „Туристическа анимация“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • планиране, разгласяване и провеждане на анимационните програми в туристически обекти;
  • извършване на подготвителни, основни и заключителни дейности, подготовка на зали, сцени и използване на средства и аксесоари за провеждане на различни видове анимация;
  • осигуряване безопасността на туристите;
  • работа със специализирани средства и съоръжения (за спортна, детска, фолклорна анимация и тн.), с различни видове звукозаписна, аудио-видеотехника, артистично облекло, рекламни материали и други;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят в туристическите предприятия (големи хотелиерски комплекси, детски центрове и др.) или на транспортно средство (круизен кораб, влак, автобус и т.н.), както и в местата за пребиваване на туристи (градския площад, театъра или парк, детски парти център или клуб и др.). Това е професия, която е изпълнена с приятни изживявания, културни занимания, духовно обогатяване и други любителски изяви на отделната личност.