Описание:

Обучението за професията „Техник на селскостопанска техника“ със специалност “Механизация на селското стопанство“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни;
  • диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника;
  • разчитане на техническа документация, свързана с организацията и технологията в селското стопанство;
  • планиране, организиране и поддръжка на машинно-реакторния парк;
  • извършване на всички механизирани операции при производството на селскостопанска продукция;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят в пунктове загодишни технически прегледи на МПС, във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея, монтьор на селскостопанска техника, механизатор, работещ с трактори и селскостопански машини, консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея, техник на селскостопанска техника и др.