Описание:

Обучението за професията „Електромонтьор“ със специалност „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • изграждане електрическата система на електрически превозни средства за градския транспорт;
  • поддържане в техническа изправност електрообзавеждането на трамвая, тролейбуса и мотрисата за метро;
  • изпитване елементите на електрообзавеждането на електрически превозни средства за градския транспорт;
  • извършва електромонтажни дейности по изграждане на електрическата система на електрически превозни средства за градски транспорт;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във държавни, общински и частни фирми с предмет на дейност в областта на електротехниката, както и във търговски представителства на фирми производители или вносители на електрически превозни средства за градски транспорт.