Описание:

Обучението за професията „Електромонтьор“ със специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансъорна техника“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • изработване на елементи на електрообзавеждането на асансьорни уредби и подемна техника;
  • монтаж и осигуряване на сервизно обслужване на подемна техника и асансьорни уредби;
  • консултиране на клиентите относно техническото обслужване и поддръжката на подемна техника и асансьорни уредби;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във държавни, общински и частни фирми с предмет на дейност в областта на електротехниката, фирми за ремонт и поддръжка на подемна и асансьорна техника, както и във търговски представителства на фирми производители или вносители на подемна и асансьорна техника.