Помпите захранвани изцяло от фотоволтаични панели са ефективно решение за поливане, особено в случаите, когато мястото на инсталация не е водоснабдено. 


Какви са предимствата на водните помпи захранвани от слънцето?

  • Отлична работоспособност и дълъг живот
  • Намаляване на разходите за добив на вода
  • Независима система от електропреносна мрежа
  • Надеждно водоснабдяване
  • Вградена електроника, лесен монта
  • Децентрализирана система гарантираща висока ефективност
  • Защита от работа на сухо
  • Ниски експлоатационни разходи
  • Подходяща за използване в отдалечени райони
  • Бърза възвращаемост на вложените средства

Соларните помпени системи са подходящи за приложения в отдалечени места като ферми, оранжерии, защитени зони, земеделски площи, градински центрове, разсадници, лозя,  фонтани, кладенци, декоративни езерца и др.


Елементи  на соларните помпени системи

Соларен панел

Соларните панели генерират електричество за постоянен ток, поради тази причина използването има за напояване може да се осъществи или с помощта на инвертор или със специална соларна помпа.

Соларна помпа

Соларните помпи са специално проектирани за да бъдат захранвани с ток произведен от фотоволтаичните панели.


Видове соларни помпи

Децентрализирани помпени системи, които гарантират висока ефективност и минимална поддръжка. 

Потопяеми

Потопяемите соларни помпи са с капацитети от 1 до 300 m3 на ден, а дълбочината на сондажите до 350 m.

Непотопяеми

Непотопяемите соларни помпи могат да бъдат използвани, както за поливане така и за басейни и имат широк диапазон на мощността.

Соларните помпи за вода се използват за водоснабдяване и поливане на земеделски площи. 

Водните водоснабдителни и напоителни системи със соларно захранване, могат да бъдат успешно приложени в овощни градини, оранжерии, насаждения с различни видове плодове и зеленчуци, както и за водоснабдяване и водопой в животновъдния сектор, без никакви експлоатационни разходи. Системата може да бъде монтирана много близо до източника на вода, непосредствено до сондажа или дори да плава в напоителните канали.

Броя и мощността на фотоволтаичните модули, които ще се използват за захранване на помпата се избират и изчисляват спрямо индивидуалните нужди и съответната мощност на помпата. Управлението на помпата осъществява контрола върху цялата система и задвижва помпата чрез преобразуване на DC енергията, произведена от фотоволтаичния масив в променлив ток подходящ за захранване на мотора на помпата. 

Освен за напояване, тези системи вече успешно се прилагат за водоснабдяване, в рибовъдни ферми и навсякъде, където е необходимо изпомпване на вода.