0
kW инсталирана мощност
0
Фотоволтаични централи
0
Захранени домакинства
0
Обекта без връзка с мрежата