Проектиране, изграждане и мониторинг на фотоволтаични системи


Фотоволтаична система за собствена консумация от "3К"АДНамаляването на разходите за електрическа енергия е от първостепенно значение за всяко домакинство, индустриално предприятие или обществено заведение (хотели, здравни заведения, училища, детски градини и др.).

Ние от „3К“ АД сме готови да Ви помогнем за минимизиране на енергийните разходи, предоставяйки Ви нашия нов вид услуга – анализиране на параметрите на електрическата консумация, характерни за Вашия обект, чрез специален инструмент-анализатор. Въз основа на този анализ бихме могли да предвидим какъв фотоволтаичен генератор е подходящ конкретно за Вашия случай, както и да определим каква възвращаемост за 20 години напред ще има инвестицията Ви в соларна система за собствено потребление на електричество. По този начин Вие сами можете да прецените точно до колко биха се минимизирали разходите Ви за електрическа енергия, ако инвестирате в използването на енергията от слънцето, стойността на която на практика е нулева.

В зависимост от големината на обекта, подлежащ на обследване, варират и сроковете и цената за извършване на услугата. Минималният срок е една седмица, но всеки конкретен случай се разглежда от нашите специалисти като след извършване на анализа, директно можете да получите ценова оферта за проектиране и изпълнение на фотоволтаична система за собствено потребление. Ако заявите анализ на енергийната консумация чрез нашата контактна форма или на e-mail: office@3k-solar.bg, проектирането на системи до 30kW е безплатно.