Улично осветление


Соларно улично осветление  - алея Дъмбата,, гр. Балчик

Соларно автономно улично осветление

Соларното улично осветление представлява осветителни тела, които се захранват от фотоволтаични модули. Фотоволтаичните панели захранват с енергия презареждащи се акумулатори, които позволяват на флуорисцентните и ЛЕД лампите да светят безпроблемно през тъмната част от денонощието.

Повечето соларни панели се включват и изключват автоматично чрез сензори за светлина, използвайки самите модули като такива. Соларните улични лампи са така проектирани, че да работят и през нощта. Съществуват модели, които са в състояние да осветяват повече от една нощ, дори когато слънчевата енергия не е достъпна няколко дни.

Най-иновативните проекти, свързани със соларното улично осветление, използват безжични технологии и се базират на теорията за постигане на устойчивост при променливи характеристики в процеса на акумулиране на слънчева енергия.

Всяка от соларните улични лампи може да е инсталирана със свой собствен фотоволтаичен панел, независимо от другите лампи. Но също така е възможно определен брой модули да бъдат монтирани като централен източник на енергия, позициониран отделно под формата на зарядна станция за голям брой улични лампи.

Соларните системи за осветление се състоят от пет основни елемента:

  1. Фотоволтаични модули – Един от най-важните компоненти на системите за улично осветление са фотоволтаичните модули, тъй като те са тези, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Съществуват два типа соларни модули: монокристални и поликристални. Модулите трябва да бъдат снабдени с необходимите сертификати за качество и да осигурят надеждна работа при конкретните климатични условия.
  2. Видове лампи – LED-лампите са най-използваните лампи в системите за улично осветление, тъй като те произвеждат по-висок светлинен поток, но с по-ниска консумация на електричество. Енергията, консумирана от LED-лампите е с 50% по-малко от тази, използвана от натриевите лампи, които са широко разпространени като традиционен източник на улично осветление.
  3. Презареждащ се акумулатор – Акумулаторът акумулира електричество от соларните модули през деня и доставя енергия към лампите през нощта. Жизненият цикъл на акумулатора е много важен за продължителността на светлината, а капацитетът на акумулатора се отразява на времето, през което лампите светят без наличие на слънчева енергия. Има два типа акумулатори според устройството им: тягови и стартерни. При фотоволтаичните инсталации се препоръчва използването на специализирани тягови акумулатори. Поради факта, че консумирания ток е сравнително еднакъв и малък по стойност.
  4. Заряден контролер – Контролерът също е много важен за соларното улично осветление. Принципът на контролерите решават кога да започне и кога да спира зареждането, както и кога да се включва и изключва осветлението. Някои от последните модели контролери са програмирани, така че операторът на системата да е в състояние да решава сам кога е най-подходящият момент за зареждане, осветление или димиране (намаляване на осветлението, когато не се използва). Съществуват и съвременни контролери, които могат да се управляват от разстояние чрез дистанционно управление.
  5. Конструкция – Издържливата конструкция е абсолютно необходима за всички видове улично осветление, и по-специално за автономните соларни лампи, тъй като техните компоненти често се монтират на върха на конструкцията (слънчеви панели, закрепващи елементи и акумулатори). Трябва да се отчете и устойчивостта към вятъра при избора на конструкция.

Предимства:
- Автономното слънчевото улично осветление е напълно независимо от публичната енергоснабдителна мрежа, което автоматично означава минимизиране на експлоатационните разходи.
- Слънчевото улично осветление изисква по-малка поддръжка в сравнение с конвеционалното улично осветление.
- При липсата на външно окабеляване рискът от инциденти също е минимален.
- Соларното осветление е източник на ел.енергия, който не замърсява околната среда.
- Отделните компоненти на соларното улично осветление са лесно преместваеми на други места.

Фирма “3К” АД работи предприемчиво в сферата на соларното улично осветление. Притежаваме свидетелство за промишлен дизайн на автономен осветител, издадено от Патентното ведомство на Република България. Участвахме активно и в реализацията на първия за България “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в черноморските общини”. По своята същност този проект представлява изграждане на високотехнологично улично фотоволтаично осветление на крайбрежната алея „Дамба” в Балчик.

Патент за улично осветлениесоларно улично осветление