Курс за монтьор на фотоволтаични системи

Професионално обучение за придобиване на втора степен професионална квалификация по рамкова програма „Д4”

След успешно завършване на курса по професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”, обучаваните получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

Обучението е с продължителност 130 часа и се състои от две части

Теория

Провежда се дистанционно чрез платформата MOODLE. Приключва с полагане на изпит (тест).

Практика

Провежда се в база за практическо обучение на “3К” АД. Приключва с полагане на изпит ( практическо задание ).

Изисквания и необходими документи за започване на курса

Заявление и Договор

Медицинско свидетелство

доказващо, че тази професия не Ви е противопоказна

Копие от диплома

за завършено средно или висше образование

Снимка

1 брой паспортен формат

Свържете се с нас за подробна информация относно предстоящите курсове